GTM debug

Clock
Čas čítanie: 7 min
Calendar
12.12.2023

Pravidlá pre vodičov nákladných vozidiel v Poľsku

Cestovanie po Poľsku môže byť rovnako bezproblémové ako jazdenie vo vašej domovskej krajine. Stačí sa oboznámiť s aktuálne platnými pravidlami a predpismi. Poľsko je jedna z najväčších krajín Európy, v dôsledku čoho sem expanduje veľa rozmanitých firiem. Ak sa chcete takisto chopiť tejto príležitosti, je dôležité porozumieť pravidlám vedenia vozidla, aby ste sa vyhli problémom s úradmi.

Pravidlá pre vodičov nákladných vozidiel v Poľsku

Poďme sa preto pozrieť na základné požiadavky a pravidlá jazdy s nákladným vozidlom v Poľsku.

Kvalifikácia

Na jazdu s nákladným vozidlom v Poľsku sa môže vyžadovať špeciálna kvalifikácia. Môžete napríklad potrebovať certifikát ADR, ak prepravujete nebezpečné látky.

Osvedčenie o odbornej spôsobilosti (CPC)

Na základe smernice Európskej únie musia mať vodiči nákladných vozidiel osvedčenie o odbornej spôsobilosti, aby mohli jazdiť po Európe v súlade s platnými právnymi predpismi. Toto osvedčenie je pre potenciálnych zamestnávateľov dôkazom o tom, že máte znalosti a výcvik potrebný na prácu profesionálneho vodiča.

Vodičský preukaz

Ak chcete bez obmedzení jazdiť v Poľsku, musíte predložiť vodičský preukaz jednej z nasledujúcich kategórií. 

Kategória C1: Táto kategória sa vzťahuje na ľahšie komerčné vozidlá s maximálnou prípustnou hmotnosťou 3,5 až 7,5 tony.

Ďalšie informácie o kategórii C1

 • Oprávnenie je potrebné obnovovať každých päť rokov.
 • Minimálny vek na jazdu s vozidlom kategórie C1 je 18 rokov.
 • Na získanie oprávnenia je potrebné zložiť teoretickú aj praktickú skúšku.
 • Ak chcete prevádzkovať vozidlo C1 na komerčné účely, je tiež nutné nechať sa každých päť rokov preskúšať.
 • Na získanie takéhoto oprávnenia, ako aj vodičského preukazu kategórií C1E, C a CE je okrem toho potrebné predložiť osvedčenie o zdravotnej spôsobilosti a výsledok oftalmologického vyšetrenia.

Kategória C1E: Vodičský preukaz C1E je najlepšia voľba pre vodičov väčších nákladných vozidiel. Na základe oprávnenia C1E smiete jazdiť s prípojným vozidlom s hmotnosťou viac ako 750 kg.

Ďalšie informácie o kategórii C1E

 • Minimálny vek na jazdu s vozidlom kategórie C1E je 21 rokov.
 • Toto oprávnenie má platnosť päť rokov.
 • Na jeho získanie je takisto potrebné absolvovať praktickú aj teoretickú skúšku.

Kategória C: Slúži pre veľké komerčné nákladné vozidlá a pre každého, kto má záujem o veľkoobjemovú prepravu. S takýmto oprávnením smiete jazdiť vozidlami kategórie C1 a nevzťahuje sa na vás zákonná požiadavka na prevádzkovanie vozidla s maximálnou povolenou hmotnosťou 7,5 tony.

Ďalšie informácie o kategórii C

 • Minimálny vek na jazdu s vozidlom kategórie C je 21 rokov.
 • Automaticky vám bude udelený aj vodičský preukaz pre kategóriu C1. 
 • Získanie tohto oprávnenia je však drahšie ako vodičský preukaz C1.

Kategória CE: Ide o najvyššie možné oprávnenie, ktoré je ideálne pre každého, kto chce súkromne prepravovať veľké množstvo tovaru.

Ďalšie informácie o kategórii CE

 • Minimálny vek na jazdu s vozidlom kategórie CE je 21 rokov.
 • Oprávnenie má platnosť len päť rokov.
 • Automaticky vám bude udelený aj vodičský preukaz pre kategórie BE, C1E, T a D1E.

Jazda pod vplyvom alkoholu

Tolerancia alkoholu v krvi je v Poľsku 0,2 ‰ – vodič s vyšším množstvom alkoholu v krvi sa považuje za nespôsobilého na jazdu s akýmkoľvek vozidlom. Jazda pod vplyvom alkoholu je v Poľsku závažným porušením zákona. Príslušníci policajného zboru preto majú oprávnenie vykonávať náhodný test na zistenie alkoholu v dychu, najmä ak došlo k nehode, ktorá spôsobila telesné zranenie. 

Strana jazdy

V Poľsku sa jazdí na pravej strane. Znamená to, že ak chcete predbehnúť nejaké vozidlo, musíte prejsť do ľavého pruhu. Porušenie tohto pravidla pritiahne neželanú pozornosť úradov a následkom budú nepríjemné pokuty. Dávajte si teda pozor, aby ste pri jazde po poľských cestách jazdili vpravo a predbiehali vozidlá vľavo.

Povinná výbava

Každý vodič nákladného vozidla by tiež nemal zabúdať na povinnú výbavu pre nákladné vozidlá, do ktorej patria:

 • reflexné vesty pre všetkých pasažierov vozidla,
 • výstražný trojuholník,
 • súprava náhradných žiaroviek,
 • súprava na testovanie alkoholu v dychu,
 • súprava prvej pomoci,
 • tam, kde je to označené príslušnými dopravnými značkami, je povinné mať u seba snehové reťaze, prípadne ich aj používať pri jazde.

Nezabudnite, že v Poľsku musíte mať dokonca aj cez deň zapnuté stretávacie svetlá.

Vek na jazdu

Minimálny zákonný vek na jazdu ľahkými úžitkovými vozidlami v Poľsku je 18 rokov. Čo sa týka ťažkých úžitkových vozidiel, hranica minimálneho veku na jazdu sa posúva na 21 rokov. Osemnásťročný vodič komerčného nákladného vozidla teda dostane pokutu aj napriek tomu, že má platné vodičské oprávnenie. 

Spoplatnené cesty

V Poľsku sa mýtne poplatky určujú podľa celkovej hrubej hmotnosti nákladného vozidla. Platí, že vozidlá s hmotnosťou viac ako 3,5 t musia byť pri jazde vybavené mýtnou jednotkou so systémom eToll. Platbu mýta možno realizovať priamo pri mýtnej bráne v hotovosti alebo platobnou kartou. Úhrada mýta môže byť frustrujúca záležitosť, najmä ak prechádzate rôznymi regiónmi a potrebujete zaplatiť viacero mýtnych poplatkov. Mýtna jednotka s certifikátom EETS od spoločnosti Eurowag vám uľahčí úhradu mýta a pomôže vám zachovať súlad s predpismi v celej Európe

Aké sú pravidlá pre jazdu s nákladným vozidlom v Poľsku?

V Poľsku je v určitých dňoch zakázaná jazda pre komerčné nákladné vozidlá. V tejto časti si o tom povieme viac a predstavíme si aj ďalšie pravidlá pre jazdu.

Aké zákazy sa vzťahujú na jazdu nákladným vozidlom?

V rámci celoštátnej siete ciest platí zákaz jazdy pre nákladné vozidlá s maximálnou povolenou hmotnosťou viac ako 12 t počas štátnych sviatkov:

 • od 18:00 hod. do 22:00 hod. v predvečer štátneho sviatku,
 • od 8:00 hod. do 22:00 hod. počas každého štátneho sviatku.

Počas školských letných prázdnin (jún – august) platí zákaz jazdy nákladných vozidiel cez víkend, a to od posledného júnového piatka do poslednej nedele pred začiatkom školského roka. V období od júna do augusta nie je povolená jazda nákladných vozidiel v týchto časoch:

 • v piatok od 18:00 hod. do 22:00 hod.,
 • v sobotu od 8:00 hod. do 14:00 hod.,
 • v nedeľu od 8:00 hod. do 22:00 hod.

Existujú tiež miestne obmedzenia pre vozidlá s hmotnosťou nad 16 t pre oblasť Varšavy:

 • od 7:00 hod. do 10:00 hod. a od 16:00 hod. do 20:00 hod. 

Medzi oficiálne štátne sviatky v Poľsku patria tieto dni:

 • 1. január – Nový rok,
 • 6. január – Sviatok Troch kráľov,
 • Prvý a posledný deň Veľkej noci,
 • 1. máj – Sviatok práce,
 • 3. máj – Deň ústavy,
 • Svätodušná nedeľa,
 • Sviatok Božieho tela,
 • 15. august – Nanebovzatie Panny Márie,
 • 1. november – Sviatok všetkých svätých,
 • 11. november – Deň nezávislosti,
 • 25. december – Prvý sviatok vianočný,
 • 26. december – Druhý sviatok vianočný.

Čas odpočinku pre vodičov nákladných vozidiel

Podľa smernice Ministerstva dopravy platia tieto časy odpočinku pre vodičov nákladných vozidiel:

 • Čas jazdy v rámci jedného dňa nesmie prekročiť 11 hodín.
 • Čas jazdy v rámci týždňa nesmie prekročiť 60 hodín.
 • Celkový čas jazdy za obdobie dvoch týždňov nesmie prekročiť 96 hodín.
 • Vodiči majú nárok na nepretržitú prestávku trvajúcu najmenej 45 minút po každých päť a pol hodinách jazdy.
 • Vodiči môžu stráviť povinnú prestávku aj v kabíne nákladného vozidla, ale len za predpokladu, že vozidlo je vybavené priestorom na spanie a je správne zaparkované.

Maximálna povolená hmotnosť nákladného vozidla

V Poľsku je zakázaná jazda určitými nákladnými vozidlami po miestnej sieti ciest, a to aj vtedy, ak vozidlá spĺňajú normy EÚ. Podľa poľských právnych predpisov musia mať nákladné vozidlá s hmotnosťou na jednu nápravu presahujúcou 8 t alebo 10 t špeciálne úradné povolenie na jazdu po cestách druhej triedy. Cieľom je zaručiť bezpečnosť vodičov a chodcov. 

Maximálna povolená rýchlosť na jednotlivých cestách

V tabuľke nižšie sú uvedené rýchlostné obmedzenia pre nákladné vozidlá v Poľsku.


Pokuty

Každý profesionálny vodič si musí uvedomovať, že nezodpovedá len za seba, a preto môžu byť pokuty veľmi prísne. V ďalej uvedenej tabuľke nájdete pokuty, ktoré môžete dostať za porušenie predpisov v Poľsku.

Prekročenie maximálnej povolenej rýchlosti

*na základe kurzu SNB k 27. 11. 2023


Ďalšie priestupky

*na základe kurzu SNB k 27. 11. 2023


Povinnosti pri preprave tovaru podliehajúceho spotrebnej dani 

Ak vykonávate prepravu špecifických kategórií tovaru na území Poľska, pravdepodobne ste sa už stretli so systémom PUESC. Ide o Platformu pre elektronické daňové a colné služby, ktorá je súčasťou poľskej legislatívy. Táto platforma okrem iného umožňuje zasielať oznámenia do systému SENT.

SENT sa vzťahuje na široké spektrum prepravovaného tovaru vrátane nebezpečných materiálov a produktov podliehajúcich spotrebnej dani. Medzi nebezpečné materiály patria chemikálie, toxické látky a materiály, ktoré môžu mať negatívny vplyv na životné prostredie či zdravie ľudí. Okrem toho sú do SENT zahrnuté aj určité výrobky ako alkoholické nápoje alebo tabakové výrobky, ktoré podliehajú dodatočnej spotrebnej dani.

V tomto kontexte sú prepravcovia týchto špecifických kategórií tovaru zaviazaní zaregistrovať sa v systéme PUESC a dodržiavať jeho predpisy. Ignorovanie týchto požiadaviek môže viesť k závažným právnym dôsledkom vrátane pokút a sankcií.

Ak sa chcete vyhnúť rizikám porušenia predpisov súvisiacich s uvedenými nariadeniami, prichádza na pomoc Fleet Management od Eurowagu. Tento nástroj nezahŕňa len efektívne riadenie vášho vozového parku, ale tiež komfortné prepojenie so systémom SENT, vďaka čomu znížite hrozbu pokút na minimum.

Ak dodržíte poľské dopravné predpisy a zákony, jazda v Poľsku môže byť bezproblémový zážitok. Ich porušenie však bude mať za následok nepríjemné pokuty, ktoré môžu narušiť vašu bežnú prevádzku. Pri jazde s nákladným vozidlom v Poľsku preto dodržiavajte všetky platné pravidlá.

Ako vám Eurowag môže pomôcť?

Sledovanie pravidiel a predpisov na jazdu v Poľsku môže byť náročné, preto je na mieste snažiť sa to vašim vodičom čo najviac zjednodušiť, aby sa mohli naplno sústrediť na cestu. Spoločnosť Eurowag preto ponúka rôzne produkty, ktorých cieľom je zjednodušiť a spríjemniť jazdu.

Napríklad palivová karta Eurowag vás zbaví stresu spojeného s dopĺňaním pohonných hmôt, pričom poskytuje platobné riešenie na mieru prispôsobené potrebám vašej spoločnosti. Vodiči tak môžu rýchlo a jednoducho zaplatiť pohonné hmoty bez toho, aby museli mať u seba hotovosť alebo si odkladať účtenky. A čo je najlepšie, vďaka našej neustále sa rozrastajúcej akceptačnej sieti vodiči vždy nájdu vhodnú čerpaciu stanicu bez ohľadu na to, kam ich cesta zavedie.

Naše palivové karty je dokonca možné použiť aj na uskutočňovanie určitých platieb na spoplatnených cestách, mostoch a trajektoch. Vaši vodiči sa vám za zjednodušenie procesu úhrady mýta určite poďakujú. Kontaktujte nás ešte dnes, staňte sa zákazníkom spoločnosti Eurowag a zistite, prečo nám čoraz viac komerčných dopravných spoločností dôveruje na ceste za úspechom.

Zistite, ako vám Eurowag môže pomôcť pri podnikaní v rámci celej Európy.