GTM debug

Marketingový súhlas

SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV NA MARKETINGOVÉ ÚČELY
KOMU DÁVATE SVOJ SÚHLAS?
SÚHLASÍTE SO SPRACOVANÍM SVOJICH OSOBNÝCH ÚDAJOV TÝMITO ČLENMI SKUPINY EUROWAG AKO SPOLOČNÝMI PREVÁDZKOVATEĽMI:
- W.A.G. PAYMENT SOLUTIONS, A.S., IDENTIFIKAČNÉ ČÍSLO SPOLOČNOSTI: 264 15 623 (CZ)
- SYGIC A.S., IDENTIFIKAČNÉ ČÍSLO SPOLOČNOSTI: 35 892 030 (SK)
- ARRAIA-OIL, S.L., REGISTRAČNÉ ČÍSLO: B01314012 (ES)
- W.A.G. ISSUING SERVICES, A.S., IDENTIFIKAČNÉ ČÍSLO SPOLOČNOSTI: 050 21 910 (CZ)
- PRINCIP A.S., IDENTIFIKAČNÉ ČÍSLO SPOLOČNOSTI: 416 90 311 (CZ)
- WEBEYE TELEMATICS GROUP
- ĎALŠIE SPOLOČNOSTI, KTORÉ SÚ ZAPÍSANÉ V ZOZNAME SPOLOČNOSTÍ
.
SÚHLASÍTE SO SPRACOVANÍM SVOJICH OSOBNÝCH ÚDAJOV SPOLOČNOSŤOU W.A.G. PAYMENT SOLUTIONS, A.S., so sídlom NA VÍŤAZNEJ PLÁNI 1719/4, 140 00 PRAHA 4, ČESKÁ REPUBLIKA, IČO: 264 15 623 (ďalej len "EUROWAG"),
ako správca vašich údajov, za účelom odovzdania vašich údajov týmto príjemcom/účastníkom na obchodné a marketingové účely:
AKTUÁLNY ZOZNAM PARTNEROV JE VŽDY K DISPOZÍCII
.
AKÉ OSOBNÉ ÚDAJE BUDEME SPRACÚVAŤ?
ÚDAJE, KTORÉ PLÁNUJEME SPRACOVAŤ, ZAHŔŇAJÚ VAŠE IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE, KONTAKTNÉ ÚDAJE, ÚDAJE O VAŠEJ SOLVENTNOSTI A DÔVERYHODNOSTI, ÚDAJE O VAŠOM POUŽÍVANÍ NAŠICH SLUŽIEB, GEOLOKAČNÉ ÚDAJE A PRÍPADNE ÚDAJE Z TZV. SÚBOROV „COOKIE“ ALEBO SDKS (KTORÉ ZHROMAŽĎUJÚ ÚDAJE Z VAŠICH MOBILNÝCH TELEFÓNOV, TABLETOV, POČÍTAČOV ATĎ.).
NA ČO BUDEME POUŽÍVAŤ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?
SÚHLASÍTE SO SPRACOVANÍM VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV NA ÚČELY PRÍPRAVY A ZASIELANIA PERSONALIZOVANÝCH PONÚK A INFORMOVANIA O NOVINKÁCH A AKTUALIZÁCIÁCH TÝKAJÚCICH SA SKUPINY EUROWAG. TO ZAHŔŇA NAJMÄ ANALÝZU VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV (VRÁTANE AUTOMATIZOVANÉHO SPRACOVANIA), VYHODNOTENIE VAŠICH POTRIEB A POSKYTNUTIE NAJVHODNEJŠEJ PONUKY PRODUKTOV ALEBO SLUŽIEBS OD CELEJ SKUPINY EUROWAG, AKO AJ INFORMOVANIE VÁS O NOVÝCH PRODUKTOCH A SLUŽBÁCH, AKVIZÍCIÁCH, PLÁNOVANÝCH PROJEKTOCH ALEBO INÝCH DÔLEŽITÝCH UDALOSTIACH SKUPINY EUROWAG A JEJ ČLENOV ALEBO OBCHODNÝCH PARTNEROV.
AKO VÁS BUDEME KONTAKTOVAŤ?
RADI BY SME VÁS KONTAKTOVALI PROSTREDNÍCTVOM ELEKTRONICKÝCH SPRÁV AKO SÚ E-MAILY, SPRÁVY SMS, MOBILNÉ APLIKÁCIE (VRÁTANE NAŠICH VLASTNÝCH APLIKÁCIÍ, A PRÍPADNE PROSTREDNÍCTVOM APLIKÁCIÍ TRETÍCH STRÁN, AKO NAPR. WHATSAPP, FB MESSENGER A POD.), SPRÁVAMI PROSTREDNÍCTVOM KLIENTSKEHO PORTÁLU, TELEFONÁTMI, WEBOVÝMI STRÁNKAMI PREVÁDZKOVANÝMI JEDNOTLIVÝMI ČLENMI SPOLOČNOSTI EUROWAG, BEŽNOU POŠTOU A/ALEBO OSOBNE PROSTREDNÍCTVOM OBCHODNÝCH ZÁSTUPCOV SPOLOČNOSTI EUROWAG.
AKO DLHO PLATÍ SÚHLAS SO SPRACOVANÍM ÚDAJOV?
VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE BUDEME SPRACÚVAŤ NA VYŠŠIE UVEDENÉ ÚČELY 3 ROKY ODO DŇA UDELENIA VÁŠHO SÚHLASU, POKIAĽ HO NEODVOLÁTE SKÔR.
AKO MÔŽETE SVOJ SÚHLAS ODVOLAŤ?

VÁŠ SÚHLAS JE DOBROVOĽNÝ A MÔŽETE HO KEDYKOĽVEK ODVOLAŤ; TÝM NIE JE DOTKNUTÁ ZÁKONNOSŤ SPRACOVANIA VYKONANÉHO PRED JEHO ODVOLANÍM. SVOJ SÚHLAS MÔŽETE ODVOLAŤ BUĎ POMOCOU MOŽNOSTI „ODHLÁSIŤ SA“, KTORÁ JE SÚČASŤOU MARKETINGOVÝCH E-MAILOV, ALEBO AKÝMKOĽVEK INÝM SPÔSOBOM UVEDENÝM V "ZÁSADÁCH OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV". TIETO ZÁSADY SÚ K DISPOZÍCII V ZÁSADÁCH OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV NA WEBOVEJ STRÁNKE SPOLOČNOSTI EUROWAG. OKREM VŠEOBECNÝCH INFORMÁCIÍ O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV OBSAHUJE AJ ZOZNAM A VYSVETLENIE VAŠICH PRÁV TÝKAJÚCICH SA OSOBNÝCH ÚDAJOV, AKO AJ POTREBNÉ INFORMÁCIE O OBSAHU NAŠEJ ZMLUVY O POSKYTOVANÍ ÚDAJOV.

VŠEOBECNÉ ČESTNÉ VYHLÁSENIE/ZRIEKNUTIE SA ZODPOVEDNOSTI
Týmto čestne vyhlasujem, že som splnomocnený a mám plné právo udeliť tento súhlas v mene spoločnosti, ktorú zastupujem. Udelením súhlasu beriem na vedomie, že to môže mať dôsledky pre obchodné vzťahy spoločnosti.