GTM debug

Marketingový súhlas

Súhlas so spracovaním osobných údajov na marketingové účely

Komu dávate svoj súhlas?

Súhlasíte so spracovaním svojich osobných údajov týmito členmi skupiny Eurowag ako spoločnými prevádzkovateľmi:

  • W.A.G. PAYMENT SOLUTIONS, A.S., IDENTIFIKAČNÉ ČÍSLO SPOLOČNOSTI: 264 15 623 (CZ)
  • SYGIC A.S., IDENTIFIKAČNÉ ČÍSLO SPOLOČNOSTI: 35 892 030 (SK)
  • ARRAIA-OIL, S.L., REGISTRAČNÉ ČÍSLO: B01314012 (ES)
  • W.A.G. ISSUING SERVICES, A.S., IDENTIFIKAČNÉ ČÍSLO SPOLOČNOSTI: 050 21 910 (CZ)
  • PRINCIP A.S., IDENTIFIKAČNÉ ČÍSLO SPOLOČNOSTI: 416 90 311 (CZ)
  • WEBEYE TELEMATICS GROUP
  • Ďalšie spoločnosti, ktoré sú zapísané v zozname spoločností skupiny Eurowag

Súhlasíte so spracovaním svojich osobných údajov spoločnosťou W.A.G. PAYMENT SOLUTIONS, A.S., so sídlom NA VÍŤAZNEJ PLÁNI 1719/4, 140 00 PRAHA 4, ČESKÁ REPUBLIKA, IČO: 264 15 623 (ďalej len "Eurowag"), ako správca vašich údajov, za účelom odovzdania vašich údajov týmto príjemcom/účastníkom na obchodné a marketingové účely: zoznam príjemcov/partnerov

Aktuálny zoznam partnerov je vždy k dispozícii na tomto odkaze.

Aké osobné údaje budeme spracúvať?

Údaje, ktoré plánujeme spracovať, zahŕňajú vaše identifikačné údaje, kontaktné údaje, údaje o vašej solventnosti a dôveryhodnosti, údaje o vašom používaní našich služieb, geolokačné údaje a prípadne údaje z tzv. Súborov „cookie“ alebo sdks (ktoré zhromažďujú údaje z vašich mobilných telefónov, tabletov, počítačov atď.).

Na čo budeme používať vaše osobné údaje?

Súhlasíte so spracovaním vašich osobných údajov na účely prípravy a zasielania personalizovaných ponúk a informovania o novinkách a aktualizáciách týkajúcich sa skupiny Eurowag. To zahŕňa najmä analýzu vašich osobných údajov (vrátane automatizovaného spracovania), vyhodnotenie vašich potrieb a poskytnutie najvhodnejšej ponuky produktov alebo služiebs od celej skupiny Eurowag, ako aj informovanie vás o nových produktoch a službách, akvizíciách, plánovaných projektoch alebo iných dôležitých udalostiach skupiny Eurowag a jej členov alebo obchodných partnerov.

Ako vás budeme kontaktovať?

Radi by sme vás kontaktovali prostredníctvom elektronických správ ako sú e-maily, správy sms, mobilné aplikácie (vrátane našich vlastných aplikácií, a prípadne prostredníctvom aplikácií tretích strán, ako napr. Whatsapp, fb messenger a pod.), správami prostredníctvom klientskeho portálu, telefonátmi, webovými stránkami prevádzkovanými jednotlivými členmi spoločnosti Eurowag, bežnou poštou a/alebo osobne prostredníctvom obchodných zástupcov spoločnosti Eurowag.

Ako dlho platí súhlas so spracovaním údajov?

Vaše osobné údaje budeme spracúvať na vyššie uvedené účely 3 roky odo dňa udelenia vášho súhlasu, pokiaľ ho neodvoláte skôr.

Ako môžete svoj súhlas odvolať?

Váš súhlas je dobrovoľný a môžete ho kedykoľvek odvolať; tým nie je dotknutá zákonnosť spracovania vykonaného pred jeho odvolaním. Svoj súhlas môžete odvolať buď pomocou možnosti „odhlásiť sa“, ktorá je súčasťou marketingových e-mailov, alebo akýmkoľvek iným spôsobom uvedeným v "zásadách ochrany osobných údajov". Tieto zásady sú k dispozícii v zásadách ochrany osobných údajov na webovej stránke spoločnosti Eurowag. Okrem všeobecných informácií o spracovaní osobných údajov obsahuje aj zoznam a vysvetlenie vašich práv týkajúcich sa osobných údajov, ako aj potrebné informácie o obsahu našej zmluvy o poskytovaní údajov.

Všeobecné čestné vyhlásenie/zrieknutie sa zodpovednosti

Týmto čestne vyhlasujem, že som splnomocnený a mám plné právo udeliť tento súhlas v mene spoločnosti, ktorú zastupujem. Udelením súhlasu beriem na vedomie, že to môže mať dôsledky pre obchodné vzťahy spoločnosti.