GTM debug

Clock
Čas čítanie: 6 min
Calendar
5.10.2023

Sprievodca časov jazdy a odpočinku pre vodičov kamiónov v EÚ

V každom odvetví existujú bezpečnostné predpisy, ktoré slúžia na ochranu zamestnancov a odvetvie nákladnej dopravy rozhodne nie je výnimkou. Keďže únava vodiča je jednou z hlavných príčin dopravných nehôd komerčných nákladných vozidiel, v mnohých krajinách boli v odvetví ťažkých nákladných vozidiel zavedené regulácie na riešenie tohto problému.

Sprievodca časov jazdy a odpočinku pre vodičov kamiónov v EÚ

Jeden zo spôsobov, kedy bola adresovaná bezpečnosť, je zavedenie povinných časov odpočinku podľa smernice o pracovnom čase v doprave. Tieto doby odpočinku určujú, koľko hodín môže vodič riadiť nákladné vozidlo (HGV), než bude povinný urobiť prestávku, aká dlhá musí táto prestávka byť a koľko po sebe idúcich denných dôb jazdy je povolených predtým, ako sa vyžaduje týždenný odpočinok.

Nákladné prepravné spoločnosti sú povinné viesť záznamy o počte hodín vodiča, aby zabezpečili dodržiavanie predpisov, pretože za nedodržanie časov odpočinku a povinných prestávok hrozia vysoké pokuty a tresty. Inteligentné prepravné spoločnosti sú tak motivované hľadať spôsoby, ako zlepšiť a zjednodušiť administratívny proces.

Tento článok sa zaoberá časmi odpočinku pre vodičov nákladných vozidiel v krajinách EÚ. Vysvetľuje tiež, prečo je dôležité dodržiavať časy odpočinku a povinné prestávky v jazde, aké sú sankcie za ich nedodržiavanie a ako môžu spoločnosti podnikajúce v nákladnej doprave zjednodušiť sledovanie počtu hodín svojich vodičov. Čítajte ďalej a dozviete sa viac.

Čo sú doby jazdy a doby odpočinku?

Časy jazdy a doby odpočinku boli stanovené s cieľom regulovať pracovný čas a čas na odpočinok u vodičov nákladných vozidiel. Tieto doby podporujú bezpečnosť cestnej premávky tým, že predchádzajú únave vodiča a pomáhajú zaisťovať jeho celkovú pohodu. Dlhé hodiny šoférovania bez dostatočného odpočinku môžu viesť k poklesu koncentrácie a pomalším reakčným časom, čo zvyšuje riziko nehôd. Mnoho regulačných orgánov sa pri tvorbe predpisov snaží nájsť rovnováhu medzi efektívnym pohybom tovaru a zaistením bezpečnosti ako vodičov nákladných vozidiel, tak aj ostatných účastníkov cestnej premávky.

Kontroly sa dnes obvykle vykonávajú pomocou tachografov. Tie pravidelne zaznamenávajú dobu jazdy, prestávky a ďalšie relevantné dáta. Často sa od nákladných vozidiel vyžaduje, aby mali tachografy nainštalované na palube. Tie pomáhajú sledovať dodržiavanie predpisov a vedú presné záznamy.

Časy jazdy a doby odpočinku v krajinách EÚ

S cieľom zaistiť bezpečnejšie podmienky na cestách tým, že vodiči nákladných vozidiel nebudú unavení za volantom, sa v nariadení ES č. 561/2006 stanovil súbor smerníc týkajúcich sa počtu hodín, počas ktorých smie vodič šoférovať vozidlo s hmotnosťou viac než 3,5 tony.

Nariadenie stanovuje maximálnu dennú dobu jazdy pre vodičov nákladných vozidiel na 9 hodín s možnosťou predĺženia na 10 hodín maximálne dvakrát týždenne. Táto doba je známa ako čas vedenia vozidla. Po každých 4 a pol hodinách nepretržitej jazdy musí vodič urobiť povinnú bezpečnostnú prestávku v jazde v trvaní aspoň 45 minút, pokiaľ si však nevezme denný čas odpočinku (pozri nižšie). Táto prestávka môže byť rozdelená do dvoch, pričom prvá prestávka musí byť v dĺžke najmenej 15 minút a druhá v dĺžke najmenej 30 minút.

Vodiči musia mať zaručený pravidelný denný čas odpočinku aspoň 11 po sebe idúcich hodín. Tento čas je možné rozdeliť na 2 časti – prvá časť trvá aspoň 3 hodiny a druhá aspoň 9 hodín (celkom 12 hodín). Denný čas odpočinku musí vodič absolvovať do 24 hodín od začiatku pracovného dňa. Toto obdobie môže byť skrátené na 9 hodín maximálne 3-krát medzi akýmikoľvek dvoma obdobiami týždenného odpočinku.

Okrem toho, vodič nesmie prekročiť celkovú dobu jazdy 56 hodín týždenne, alebo 90 hodín za dvojtýždňové obdobie. Vodiči musia mať zaručený nerušený odpočinkový čas 45 hodín týždenne, ktorý je možné každý druhý týždeň znížiť na 24 hodín. Toto odpočinkové obdobie nesmie vodič tráviť vo vozidle a zamestnávatelia sú povinní poskytnúť vhodné ubytovanie s posteľou a toaletou.

Zatiaľ čo európske nariadenia stanovujú spoločné štandardy, niektoré členské štáty môžu mať flexibilnejšie opatrenia. Zvyčajne sú určené na riešenie konkrétnych regionálnych alebo odvetvových problémov. Avšak, flexibilita v opatreniach by nikdy nemala zámerne ohrozovať bezpečnosť alebo pohodu vodiča.

Prečo je dôležité dodržiavať predpisy?

Je veľmi dôležité, aby spoločnosti podnikajúce v nákladnej doprave dodržiavali vyššie uvedené smernice. Okrem právnych a finančných sankcií (ktoré budú neskôr v tomto článku spomenuté), ide o bezpečnosť a pohodu vodičov. Nepretržité šoférovanie bez dostatočného odpočinku môže narušiť koncentráciu, reakčný čas a schopnosť rozhodovať sa. To môže výrazne zvýšiť riziko nehôd.

Udržanie zamestnancov a reputácia odvetvia sú tiež hlavnými dôvodmi, prečo majú vlastníci vozových parkov záujem o dodržiavanie nariadení. Vodiči sú možno tým najcennejším aktívom pre každú úspešnú prepravnú spoločnosť a firmy, ktoré kladú dôraz na pohodu vodiča, majú väčšiu šancu prilákať a udržať si kvalifikovaných a skúsených vodičov. Súčasne platí, že spoločnosti, ktoré dbajú na bezpečnosť si budujú pozitívnu povesť u zákazníkov, regulačných orgánov a verejnosti.

Taktiež, poisťovne pri stanovovaní poistných sadzieb zohľadňujú, či spoločnosť dodržiava predpisy. Firmy, ktoré preukážu záväzok k dodržiavaniu bezpečnostných predpisov týkajúcich sa doby jazdy a odpočinku môžu mať nižšie náklady na poistenie. V prípade cestnej nehody potom môže záznam spoločnosti o dodržiavaní predpisov pomôcť preukázať jej záväzok k bezpečnosti a zmierniť tak obavy týkajúce sa zodpovednosti.

Ak by vyššie uvedené dôvody neboli dostatočné, pozrime sa teraz na právne a finančné sankcie za nedodržiavanie predpisov.

Sankcie môžu byť tvrdé a nákladné

Výška sankcií sa môže líšiť v závislosti od závažnosti porušenia a od konkrétnych porušených predpisov. Jedným z najbežnejších dôsledkov sú pokuty alebo peňažné sankcie. Tie môžu byť veľmi vysoké, pričom opakované porušenia môžu viesť k vyšším pokutám.

Vážne porušenia môžu viesť k pozastaveniu alebo dokonca k odobratiu vodičského oprávnenia alebo prevádzkovej licencie spoločnosti. V niektorých prípadoch môžu úrady príslušné nákladné vozidlá zabaviť, kým nebudú vyriešené všetky problémy a nebude zaistené dodržiavanie predpisov. Pri závažných porušeniach alebo opakovanom nedodržiavaní môžu byť proti vodičovi alebo spoločnosti podané trestné oznámenia.

Tieto sankcie môžu zásadne narušiť prevádzku akejkoľvek prepravnej spoločnosti. Spoločnosť Eurowag našťastie ponúka riešenia, ktoré vám pomôžu viesť presnú evidenciu a zaistiť, aby vaša spoločnosť spĺňala všetky platné predpisy.

Eurowag pomáha zaisťovať dodržiavanie predpisov a oveľa viac

Telematika je výkonný softvér určený na správu vozového parku, ktorý pomáha zjednodušiť proces vedenia záznamov o dodržiavaní doby jazdy a času odpočinku. Elektronické záznamové zariadenie (ELD) od spoločnosti Eurowag dokáže zaznamenávať všetky prestávky, časy odpočinku a po sebe idúce obdobia jazdy.

Keďže informácie sa zaznamenávajú automaticky, telematika môže zjednodušiť administratívnu záťaž spojenú s dodržiavaním predpisov. To ušetrí čas a peniaze vodičom, dispečerom, majiteľom aj manažérom. Nazbierané dáta vám dokonca môžu pomôcť znížiť spotrebu paliva, sledovať potrebu údržby vozidla a zlepšiť správanie a produktivitu vodiča.

Kontaktujte nás a zistite viac o našom telematickom softvéri pre správu vozového parku a o tom, ako môžeme pomôcť spoločnostiam prevádzkujúcim nákladnú dopravu s ich mnohými potrebami.