GTM debug

Clock
Čas čítanie: 10 min
Calendar
21.11.2023

Pravidlá pre vodičov nákladných vozidiel v Nemecku

Vodiči nákladných vozidiel zaisťujú prepravu tovaru a služieb nielen v Nemecku, ale po celej Európe, prípadne vo svete. Aby mohli bez problémov prevádzkovať svoju činnosť na nemeckých cestách, musia dodržiavať špecifické dopravné pravidlá a predpisy. Vzhľadom na to, že Nemecko má 16 spolkových krajín, môže každá z nich mať svoje dodatočné špecifické pravidlá. Preto je dôležité dobre rozumieť všetkým pravidlám a zákonným požiadavkám.

Pravidlá pre vodičov nákladných vozidiel v Nemecku

Čo musíte splniť, aby ste v Nemecku mohli šoférovať nákladné vozidlo?

V tejto časti vás oboznámime s podmienkami pre šoférovanie nákladného vozidla v Nemecku a s možnými trestami za ich porušenie.

Vodičský preukaz

Mať platný vodičský preukaz je základným predpokladom pre vedenie vozidla ako v Nemecku, tak aj v celej Európe. Avšak vedenie nákladného vozidla je spojené s väčšou zodpovednosťou, a preto Nemecko kladie na vodičov kamiónov určité požiadavky.

Pre získanie vodičského preukazu pre nákladné vozidlo v Nemecku musíte splniť určité kritériá podľa kategórie vozidla, ktoré hodláte šoférovať, aby vás úrady nepokutovali. Medzi tieto kategórie patria:

Skupina B

Vodičský preukaz kategórie B vás oprávňuje viesť vozidlo s hmotnosťou do 3,5 tony, určené na prepravu menej ako 8 cestujúcich, s prívesom do 750 kg (celková hmotnosť však nesmie presiahnuť 3,5 tony). Táto kategória je tiež jedným z predpokladov pre získanie vodičského preukazu kategórie C1.

Skupina C1

Ak chcete viesť ľahké úžitkové vozidlo, musíte mať vodičský preukaz kategórie C1. Je určená pre vozidlá s hmotnosťou do 7,5 tony. Táto kategória vám tiež umožní viesť príves s hmotnosťou nepresahujúcou 750 kg.

Skupina C1E

Na vedenie väčších nákladných vozidiel s prívesom potrebujete vodičský preukaz kategórie C1E. Umožňuje vám riadiť príves alebo náves s hmotnosťou nad 750 kg, čo je viac ako je povolené v kategórii C1.

Skupina C

Táto kategória je určená pre ťažké úžitkové vozidlá. S vodičským preukazom kategórie C môžete viesť vozidlá s hmotnosťou nad 7,5 tony a prívesmi do hmotnosti 750 kg. Zároveň vám umožní viesť vozidlá z kategórie C1.

Skupina CE (vodičský preukaz na príves)

Ide o najvyššiu kategóriu v rámci nákladných vozidiel. S týmto preukazom môžete viesť vozidlá z kategórií C1E, T, D1E a BE. Je to ideálna kategória pre vodičov, ktorí potrebujú prepravovať veľké množstvo tovaru, umožňuje zapojenie prívesov s hmotnosťou nad 750 kg.

Vek vodiča

Minimálny vek pre riadenie v Nemecku je 18 rokov. Avšak v závislosti od typu vozidla môže byť stanovený vyšší vekový limit. Konkrétne pre vedenie nákladného vozidla musí mať vodič minimálne 21 rokov. To znamená, že aj keď máte viac ako 18, ale menej ako 21 rokov, riadenie nákladného vozidla je zakázané a môžete za to byť pokutovaní.

Je dôležité si uvedomiť, že dosiahnutie určitého veku nestačí, musíte tiež úspešne zložiť potrebné vodičské skúšky, aby vám bolo udelené vodičské oprávnenie.

Bezpečnostné pásy

Používanie bezpečnostných pásov je pre vodiča povinné. Zákon dokonca stanovuje, že všetky osoby vo vozidle musia mať zapnutý bezpečnostný pás, a to bez ohľadu na to, kde v aute sedia. Nedodržanie tejto povinnosti môže skončiť pokutou a pripísaním trestných bodov.

Nižšie uvedená tabuľka  uvádza trestné body za niektoré priestupky v Nemecku.

Ďalšie informácie o pokutách a trestných bodoch nájdete na týchto webových stránkach.

Alkohol za volantom

Povolená hranica alkoholu v krvi pri šoférovaní v Nemecku je 0,5 promile (pre vodičov do 21 rokov však platí nulová tolerancia, rovnako ako pre vodičov, ktorí vlastnia vodičský preukaz menej ako dva roky). Prekročenie týchto hraníc môže mať za následok odobratie vodičského preukazu, vysoké pokuty a v extrémnych prípadoch dokonca aj trest odňatia slobody.

Výška trestu za jazdu pod vplyvom alkoholu sa odvíja od konkrétnej situácie. Vodičom, ktorí boli chytení prvýkrát, môže byť udelená pokuta vo výške až 1 200 eur a pozastavené vodičské oprávnenie na dobu až dvoch mesiacov. V prípade opakovaných alebo závažnejších priestupkov sú tresty prísnejšie.

Aké sú pravidlá pre riadenie nákladného vozidla v Nemecku?

Pre nákladné vozidlá platí v určitú dobu zákaz jazdy. Tieto obmedzenia boli zavedené s cieľom zvýšenia bezpečnosti na cestách a zníženia dopravných zápch.

Zákaz jazdy pre nákladné vozidlá v Nemecku

Všeobecný zákaz riadenia pre nákladné vozidlá nad 7,5 tony v Nemecku platí na všetky nedele, a to medzi 0:00. a 22:00. Zákaz jazdy platí aj počas štátnych sviatkov, ako je:

 • Nový rok
 • Veľký piatok
 • Veľkonočný pondelok
 • Sviatok práce (1. mája)
 • deň Nanebovstúpenia Pána
 • Svätodušné sviatky
 • Deň zjednotenia Nemecka (3. októbra)
 • Štedrý deň a 1. sviatok vianočný (24. a 25. decembra)

V období letných prázdnin platí zákaz jazdy nákladných automobilov aj v sobotu medzi 7. a 20. hodinou. Viac o zákaze jazdy pre nákladné vozidlá v niektorých európskych krajinách nájdete v našom článku.

V niektorých oblastiach Nemecka sa navyše oslavujú špecifické sviatky. Napríklad sviatok Božieho tela (Fronleichnam) sa oslavuje v Bádensku-Württembersku, Bavorsku, Hesensku, Severnom Porýní-Vestfálsku, Porýní-Falcku a Sársku. Deň reformácie sa oslavuje v Brandenbursku, Meklenbursku-Prednom Pomoransku, Sasku-Anhaltsku a Durínsku, zatiaľ čo sviatok Všetkých svätých (Allerheiligen) je štátnym sviatkom v Bádensku-Württembersku, Bavorsku, Severnom Porýní-Vestfálsku, Porýnie-Fal.

Doba odpočinku pre vodičov nákladných vozidiel

V súlade s nemeckými predpismi týkajúcimi sa pracovného času musí vodič nákladného vozidla dodržiavať každodenný čas odpočinku v trvaní najmenej 11 hodín. Túto dobu je možné rozdeliť do dvoch intervalov – 3 hodiny nasledované 9 hodinami. Je dovolené skrátiť dennú dobu odpočinku na 9 hodín, avšak maximálne trikrát v priebehu siedmich po sebe idúcich pracovných dňoch.

Po 4 až 5 hodinách riadenia je vyžadovaná povinná 45-minútová prestávka. Túto prestávku je možné rozdeliť na dve časti - 15 minút nasledovaných 30 minútami. Po šiestich pracovných dňoch má vodič nárok na 45 hodín odpočinku. Aspoň raz za štyri týždne musí mať vodič dlhšiu dobu odpočinku, ktorú by mal stráviť buď v sídle zamestnávateľa, alebo v mieste svojho bydliska.

Viac o časoch odpočinku v niektorých krajinách EÚ nájdete v našom článku.

Maximálna hmotnosť nákladného vozidla

Hmotnostný limit nákladných vozidiel v Nemecku sa líši v závislosti od lokality a druhu tovaru, ktorý v danej chvíli prepravujete. Nižšie nájdete prehľad hmotnostných limitov nákladných vozidiel na nemeckých cestách.

Maximálna hmotnosť nákladného vozidla na nemeckých cestách je 40 ton. V prípade kombinovanej prepravy nákladu do prístavu je povolená hmotnosť 44 ton, ale iba na vzdialenosť do 150 km.

 • Maximálna hmotnosť kamióna s 2 nápravami – 18 ton.
 • Maximálna hmotnosť kamióna s 3 nápravami – 25 ton.
 • Maximálna hmotnosť kamióna so 4 nápravami – 32 ton.
 • Maximálna hmotnosť ťahača s návesom (maximálne 5 náprav) – 40 ton.
 • Hmotnosť ťahača bez návesu – 5,5 tony.

Rýchlostné limity

Rýchlostný limit pre vozidlá s prívesom a nákladné vozidlá s hmotnosťou nad 3,5 tony je 80 km/h, na cestách mimo obce 60 km/h a na cestách v mestách len 50 km/h, pre nákladné vozidlá s hmotnosťou nad 7,5 tony je limit stanovený na 60 km/h s výnimkou diaľnic, kde môžu ísť maximálne 80 km/h. Tieto nákladné vozidlá musia mať zabudovaný obmedzovač rýchlosti pre maximálnu rýchlosť 90 km/h. Existuje však niekoľko výnimiek, a to pre políciu, hasičov a ďalšie.

Sankcie

Ak sa chystáte na cestu do Nemecka, mali by ste poznať sankcie za porušenie zákonov a dopravných predpisov. Ich nedodržanie totiž môže byť veľmi nákladné a navyše tým ohrozujete bezpečnosť nielen svoju, ale aj ostatných.

Nižšie uvedená tabuľka ukazuje, aké nákladné môžu byť niektoré priestupky.

Rozdiely medzi jednotlivými spolkovými krajinami

Miestne zákazy a dopravné predpisy platia vo všetkých častiach Nemecka. Niektoré oblasti však majú dodatočné pravidlá, aby zaistili bezpečnosť svojich obyvateľov a prispeli k obmedzeniu emisií a k zlepšeniu kvality ovzdušia. Napríklad v mestách, ako je Mníchov, Stuttgart a Darmstadt, platia dodatočné zákazy pre vozidlá nad 3,5 tony, ktoré nespĺňajú určité emisné normy. V Mníchove bolo 1. októbra 2021 zavedené obmedzenie pre vozidlá s emisnou normou Euro 5 a nižšie, ktoré nesmú vojsť do zóny s nízkymi emisiami (Umweltzone). V Stuttgarte zase platí úplný zákaz vjazdu do centra mesta pre vozidlá s touto a nižšou emisnou normou.

Okrem toho sú v jednotlivých spolkových krajinách štátne sviatky, o ktorých by vodiči mali vedieť, ako je uvedené vyššie.