GTM debug

Zasielanie osobných údajov do tretích krajín

Vzhľadom na rozsudok Súdneho dvora EÚ vo veci Schrems II zo 16. júla 2020 uplatňujeme dodatočné ochranné opatrenia aj v súvislosti s odovzdávaním do USA, pokiaľ sa nemôžeme spoľahnúť na novú certifikáciu dovozcu v rámci ochrany osobných údajov. V prípade, že je dovozca certifikovaný, môžeme vaše osobné údaje odovzdať na základe rozhodnutia Komisie EÚ a USA o zodpovedajúcej ochrane v súlade s požiadavkami článku 45 GDPR bez toho, aby sme prijali akékoľvek ďalšie opatrenia.
Poskytovateľ
Odovzdávanie založené na vhodných zárukách podľa čl. 46 GDPR
Odovzdanie založené na rozhodnutí o zodpovedajúcej ochrane GDPR podľa čl. 45
Prijaté štandardné zmluvné doložky (časť 2) schválené Európskou komisiou podľa článku 46 ods. 2 GDPR, začlenené do podmienok spracovania údajov Google Ads pre službu Google Analytic, ktoré sú k dispozícii tu.
Platí pre spoločnosť Google, LLC a všetky jej dcérske spoločnosti v USA. Registráciu príjemcu údajov v rámci EÚ a USA pre ochranu osobných údajov si môžete overiť tu.
Meta Platforms Inc.
Facebook
WhatsUpp
Neuplatňuje sa
Platí pre spoločnosť Meta Platforms, Inc. Registrácia príjemcu údajov v Rámcovej dohode o ochrane údajov EÚ-USA je overiteľná tu.
Prijaté štandardné zmluvné doložky časť 1 a 2), schválené Európskou komisiou podľa článku 46 ods. 2 písm. c) GDPR, sú začlenené do Zmluvy o spracovaní údajov spoločnosti LinkedIn.
Neuplatňuje sa

Vstup do Rámcového rámca ochrany údajov EÚ-USA zo strany príjemcu údajov je NEAKTÍVNY – v dôsledku odvolania svojej účasti.
Prijaté štandardné zmluvné doložky (časť 2), začlenené do Dodatku o ochrane údajov k produktom a službám spoločnosti Microsoft, sú k dispozícii tu.
Platí pre spoločnosti Microsoft Corporation. Registrácia príjemcu údajov v Rámcovej dohode o ochrane údajov EÚ-USA je overiteľná tu.
Prijaté štandardné zmluvné doložky (časť 2), začlenené do Zmlúv o ochrane údajov pre prenos údajov medzi správcami od spoločnosti Google pre kanál zriadený na YouTube, sú k dispozícii tu.
Platí pre spoločnosť Google, LLC. a všetky jej dcérske spoločnosti v Spojených štátoch. Overenie registrácie príjemcu údajov v Rámcovej dohode o ochrane údajov EÚ-USA je overiteľné tu.
Prijaté štandardné zmluvné doložky (časť 2 a 3), začlenené do Dodatku o spracovaní údajov AWS.
Platí pre spoločnosť Amazon Web Services, Inc. Overenie registrácie príjemcu údajov v Rámcovej dohode o ochrane údajov EÚ-USA je možné tu.
Štandardné zmluvné doložky schválené Európskou komisiou podľa článku 46 ods. 2 písm. c) GDPR sú začlenené do formulára na spracovanie údajov od spoločnosti Zendesk.
Platí pre spoločnosť Zendesk, Inc. Overenie registrácie príjemcu údajov v Rámcovej dohode o ochrane údajov EÚ-USA je možné tu.
Prijaté štandardné zmluvné doložky (časť 1), začlenené do Dodatku o ochrane údajov spoločnosti PayPal pre produkty spracovania platobných kariet.
Neuplatňuje sa
Prijaté štandardné zmluvné doložky (časť 2), schválené Európskou komisiou podľa článku 46 ods. 2 písm. c) GDPR, sú začlenené do Dodatku o spracovaní údajov.
Neuplatňuje sa
Prijaté štandardné zmluvné doložky (časť 2), schválené Európskou komisiou podľa článku 46 ods. 2 písm. c) GDPR, sú začlenené do Dodatku o spracovaní údajov.
Neuplatňuje sa

Vstup príjemcu údajov do rámca EÚ-USA na ochranu osobných údajov je NEAKTÍVNY – v dôsledku zrušenia jeho účasti.
Prijaté štandardné zmluvné doložky (časť 2) schválené Európskou komisiou podľa článku 46 ods. 2 písm. c) GDPR, začlenené do Dodatku o spracovaní údajov Twitteru.
Neuplatňuje sa
Prijaté štandardné zmluvné doložky (časť 2) schválené Európskou komisiou podľa článku 46 ods. 2 písm. c) GDPR, začlenené do Dodatku o spracovaní údajov AppFlyer.
Neuplatňuje sa

Vstup príjemcu údajov do rámca EÚ-USA na ochranu osobných údajov je NEAKTÍVNY – v dôsledku zrušenia jeho účasti.
Prijaté štandardné zmluvné doložky (časť 2) schválené Európskou komisiou podľa článku 46 ods. 2 písm. c) GDPR, začlenené do Obchodných podmienok.

Platí pre spoločnosť Lucky Orange, Inc. Overenie registrácie príjemcu údajov v Rámcovej dohode o ochrane údajov EÚ-USA je možné tu.