GTM debug

Clock
Doba čítania: 5 min
Calendar
12.10.2022

Emma Copland je novou riaditeľkou ľudských zdrojov spoločnosti Eurowag

Emma Copland má bohaté skúsenosti v oblasti ľudských zdrojov, v minulosti viedla personálne oddelenie okrem iného v spoločnostiach RM plc, Centrica a The Bicester Collection.

Emma Copland je novou riaditeľkou ľudských zdrojov spoločnosti Eurowag

Emma Copland je novou riaditeľkou ľudských zdrojov spoločnosti Eurowag. Počas svojej kariéry zastávala vedúce pozície vo viacerých medzinárodných spoločnostiach. Do spoločnosti Eurowag prináša bohaté skúsenosti s riadením ľudských zdrojov v spoločnostiach so zamestnancami v mnohých krajinách sveta. Ako Chief People Officer (CPO) bude zodpovedný za strategické riadenie ľudských zdrojov, procesný a personálny rozvoj organizácie, budovanie firemnej kultúry a Employer Branding.

Hlavnou úlohou nového CPO je rozvíjať potenciál zamestnancov spoločnosti s využitím najnovších svetových trendov tak, aby ich práca posilňovala konkurencieschopnosť spoločnosti v celej Európe. Ako taký by mal prispieť k úspechu celej spoločnosti vytvorením pracovného prostredia, v ktorom sú zamestnanci dlhodobo spokojní a motivovaní.

Emma Copland: Ľudské zdroje a obchod idú ruka v ruke

Eurowag je kombináciou tradičnej korporácie kótovanej na londýnskej burze cenných papierov a rodinného podniku, ktorý už 25 rokov vedie jeho zakladateľ. To vytvára jedinečnú kombináciu, ktorá spoločnosti Eurowag poskytuje jedinečné postavenie na trhu práce. Okrem toho je to spoločnosť, ktorá kladie veľký dôraz na udržateľnosť. Z týchto dôvodov som rada, že som sa stala súčasťou tímu a teším sa na to, ako spoločne dokážeme posunúť spoločnosť dopredu, čo sa týka obchodného aj personálneho rastu. Hoci to znie ako klišé, bez ľudí nie je podnikanie. Mojou úlohou je zabezpečiť, aby obchodná a personálna politika spoločnosti išli ruka v ruke a vzájomne sa dopĺňali.
Emma Copland, Chief People Officer  

Emma Copland má viac ako 25 rokov skúseností v oblasti ľudských zdrojov, najmä v technologických a zákazníckych podnikoch. Pred nástupom do spoločnosti Eurowag pracovala tri roky ako riaditeľka ľudských zdrojov v spoločnosti RM plc, ktorá sa zameriava na IT riešenia v oblasti vzdelávania. Pracovala tiež ako riaditeľka ľudských zdrojov pre popredného poskytovateľa energetických služieb Centrica a viedla tiež personálne oddelenie pre sieť dizajnových nákupných centier The Bicester Collection. Vo svojej bohatej kariére sa však neobmedzovala len na oblasť ľudských zdrojov, ale vyskúšala si aj pozície v marketingu či finančnom riadení. Pochádza zo Spojeného kráľovstva, kde vyštudovala Edinburskú univerzitu. Je držiteľkou prestížnej kvalifikácie Chartered Institute of Personnel Development (CIPD), ktorú získala na Westminsterskej univerzite.

Inovácie nielen v oblasti mobility

Napriek zložitej celosvetovej situácii dosahuje Eurowag trvalý a presvedčivý rast. Vyplýva to z výsledkov za prvý polrok tohto roka, v ktorom spoločnosť potvrdila svoj strednodobý finančný výhľad. Nedávno bola zaradená aj do prestížneho akciového indexu FTSE 250 londýnskej burzy cenných papierov. Poslaním spoločnosti Eurowag je pomáhať prevádzkovateľom dopravy pri digitalizácii, ktorá následne vedie k vyššej efektívnosti a ziskovosti, a znižovať vplyv komerčnej cestnej dopravy na životné prostredie. Eurowag neobmedzuje svoje inovácie len na podnikanie: inšpiruje aj svojím prístupom k SZP, do ktorého aktívne zapája svojich zamestnancov. Každý zamestnanec dostane individuálny rozpočet na charitatívne projekty, ktorý môže použiť podľa vlastného uváženia.

Životopis Emmy Copland na stránke profesijnej siete LinkedIn nájdete tu.