GTM debug

Clock
Čas čítanie: 5 min
Calendar
4.4.2024

Pokuty za prekročenie rýchlosti v Nemecku: Ako sa im vyhnúť?

Nemecký cestný zákon je známy tým, že má pomerne prísne predpisy a vysoké pokuty pre vodičov, ktorí prekročia povolenú rýchlosť. V posledných rokoch bol navyše sadzobník pokút v Nemecku upravený, resp. ešte sa sprísnil. Toto je pre profesionálnych vodičov a dopravné spoločnosti dôležité vziať na vedomie predovšetkým vzhľadom na kľúčovú úlohu Nemecka v európskej cestnej doprave a jeho postavenie kľúčovej tranzitnej krajiny.

Pokuty za prekročenie rýchlosti v Nemecku: Ako sa im vyhnúť?

Buďte vždy v obraze a majte aktuálne informácie o predpisoch – zoznámte sa so základnými informáciami o pokutách za prekročenie rýchlosti v Nemecku v roku 2024.

Pokuty za prekročenie rýchlosti v Nemecku – aké sú tresty za prekročenie rýchlosti?

V Nemecku, rovnako ako v iných krajinách, závisí výška pokuty od faktorov, ako je prekročená rýchlosť, miesto priestupku a kategórie vozidla. Okrem vysokých pokút môžu vodiči prekračujúci povolenú rýchlosť nazbierať aj trestné body a čeliť možnosti straty vodičského preukazu na dobu od 30 dní do 3 mesiacov. Dôležité je, že prípadné pozastavenie vodičského oprávnenia platí iba na území Nemecka.

Pozrime sa bližšie na aktuálne sadzobník pokút v Nemeck

Pokuty za prekročenie rýchlosti na diaľnici – predpisy a výška pokút

Nemecko patrí medzi krajiny, kde v zásade neplatí žiadne obmedzenie rýchlosti na diaľniciach pre vozidlá do 3,5 tony prípustnej celkovej hmotnosti. Vodičom sa síce odporúča neprekračovať rýchlosť 130 km/h, ale zostáva to odporúčaním a nie povinnosťou.

Pre ťažké vozidlá však platia iné pravidlá. Podľa predpisov je na nemeckých diaľniciach maximálna povolená rýchlosť pre nákladné vozidlá 80 km/h. V niektorých prípadoch, napríklad pri jazde v konvoji, môže byť táto rýchlosť znížená na 60 km/h. Na rýchlostných cestách môžu vozidlá s celkovou hmotnosťou do 3,5 tony ísť rýchlosťou až 100 km/h, zatiaľ čo ťažšie vozidlá sú obmedzené na 60 km/h.

V nezastavaných oblastiach sa pokuty pre nákladné vozidlá v Nemecku pohybujú od 30 eur do viac ako 700 eur. Ako vyzerá sadzobník pokút za prekročenie rýchlosti pre nákladné vozidlá nad 3,5 tony v roku 2024?

Prekročenie rýchlosti o:

 • 10 km/h – 58,50 eur.
 • 11 až 15 km/h – 78,50 eur.
 • 16 až 20 km/h – 168,50 eur a 1 trestný bod.
 • 21 až 25 km/h – 178,50 eur a 1 trestný bod.
 • 26 až 30 km/h – 203,50 eur a 1 trestný bod a možný zákaz šoférovania na 1 mesiac*.
 • 31 až 40 km/h – 283,50 eur, 2 trestné body a zákaz šoférovania na 1 mesiac.
 • 41 až 50 km/h – 508,50 eur, 2 trestné body a 1 mesiac zákazu šoférovania.
 • 51 až 60 km/h – 633,50 eur, 2 trestné body a 2 mesiace zákazu šoférovania.
 • Nad 60 km/h – 738,50 eur, 2 trestné body a 3 mesiace zákazu šoférovania.

*Zákaz šoférovania zvyčajne platí len vtedy, ak prekročíte povolenú rýchlosť o 26 km/h alebo viac dvakrát do roka.

Ako skontrolovať pokuty za prekročenie rýchlosti v Nemecku a vyhnúť sa ďalším nákladom?

Pre európske cestné služby je právnym základom pre výmenu potrebných údajov o vodičoch, ktorí porušili pravidlá cestnej premávky, smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/413 z 11. marca 2015 o uľahčení cezhraničnej výmeny informácií o dopravných priestupkoch v oblasti bezpečnosti cestnej premávky .

Výmena informácií prebieha prostredníctvom špecializovaného európskeho systému na výmenu informácií o doprave (EUCARIS). Systém umožňuje identifikáciu vozidiel a overovanie platnosti dokladov. Pomocou systému EUCARIS môžu cestné služby ľahko a rýchlo odovzdávať informácie o spáchaných priestupkoch a tak účinnejšie vymáhať pokuty.

Ako skontrolovať nezaplatené pokuty z Nemecka?

 • Skontrolujte si poštu: Ak ste dostali pokutu v Nemecku alebo v inej európskej krajine, mala by vám byť zaslaná na adresu, ktorú ste uviedli pri registrácii vozidla. List (preložený) bude obsahovať informácie o právnom základe a pokute uložené za priestupok. Dostanete tiež dotazník pre prípadné odvolanie proti uloženej pokute.
 • Obráťte sa na vydávajúci orgán: V prípade pochybností alebo otázok je vhodné obrátiť sa priamo na subjekt, ktorý pokutu za dopravný priestupok vydal.

Pokiaľ v Nemecku dostanete pokutu, je dôležité ju vybaviť v stanovenej lehote bez ohľadu na uloženú pokutu a na prípadné námietky k nej. Vyhnete sa tak ďalším nákladom, ako sú poplatky za neskorú platbu.

Eurowag pomáha vodičom nákladných vozidiel získať lepšie vodičské návyky

Identifikácia a náprava problematického správania vodičov je najlepším spôsobom, ako zabrániť budúcim pokutám a sankciám pre vodičov nákladných vozidiel na komerčné účely. Sledovaním štýlu jazdy a poskytovaním dát a analýz nachádzajú spoločnosti prevádzkujúce nákladnú dopravu spôsoby, ako zvýšiť bezpečnosť a znížiť zbytočné náklady. A múdre dopravné spoločnosti vedia, že Eurowag má pre správu vozového parku najlepšie dostupné nástroje.

Náš výkonný telematický softvér vám môže poskytnúť cenné dáta a analýzu celej prevádzky. Identifikujte príležitosti na úsporu nákladov na základe informácií o vodičoch a vozidlách vášho vozového parku. Zvýšte bezpečnosť svojich vodičov znížením nebezpečných jazdných návykov a odmeňujte ich za ich zlepšenie. Kontaktujte nás ešte dnes a zistite, ako môžeme pomôcť vášmu podnikaniu v celej Európe.