GTM debug

Clock
Čas čítanie: 7 min
Calendar
14.8.2023

Mýto v Nemecku: Všetko, čo potrebujete vedieť

Nemecko je známe svojou rozsiahlou sieťou diaľnic a ciest, vďaka ktorej je jedným z najobľúbenejších dopravných uzlov v Európe. Cez krajinu denne prechádza obrovské množstvo vozidiel, a preto nemecká vláda zaviedla mýtny systém pre nákladné vozidlá, ktoré využívajú diaľnice a hlavné cesty v krajine. Cieľom tohto systému je získať príjmy na údržbu a rozširovanie ciest, ako aj znížiť dopravné zápchy, zlepšiť bezpečnosť na cestách a znížiť znečistenie ovzdušia.

Mýto v Nemecku: Všetko, čo potrebujete vedieť

Pokiaľ plánujete jazdiť s nákladným vozidlom v Nemecku, je nevyhnutné pochopiť, ako mýtny systém funguje, vrátane typov mýta, pravidiel jazdy pre nákladné vozidlá a spôsobov platenia mýta. V tomto článku vám poskytneme prehľad mýta pre nákladné vozidlá v Nemecku a všetko, čo o ňom potrebujete vedieť.

Mýto všeobecne

Mýto je poplatok, ktorý sa vyberá za použitie určitých úsekov ciest, mostov, tunelov, alebo inej verejnej infraštruktúry. Mýto sa vyberá na mýtnych staniciach (v „búdkach“), alebo pomocou elektronického mýtneho systému a príjmy z neho sa používajú na údržbu a rozvoj ciest a iných projektov infraštruktúry. Náklady na mýto sa môžu líšiť v závislosti od miesta, prejdenej vzdialenosti, typu vozidla a ďalších faktorov.

Mýtny systém v Nemecku 

Nemecký mýtny systém,  známy aj ako LKW Maut,  sa vzťahuje na všetky nákladné a úžitkové vozidlá s hmotnosťou 7,5 tony a viac. Prevádzkovateľ mýtneho systému je spoločnosť Toll Collect GmbH, ktorá bola pôvodne v roku 2002 založená ako spoločný podnik nemeckých koncernov Deutsche Telekom AG a Daimler AG a francúzskeho Cofiroute, v roku 2018 ju prevzala nemecká spolková vláda do svojho stopercentného vlastníctva. Samotný mýtny systém LKW Maut bol spustený do prevádzky v roku 2005 a už od začiatku pokrýva všetky diaľnice a niektoré štátne cesty.

Mýtny systém je riadený satelitnou technológiou, ktorá umožňuje výber mýta bez nutnosti mýtnych staníc. Vďaka tomu je to jeden z najpokročilejších mýtnych systémov na svete.  Na sledovanie vozidiel a výber mýta používa kombináciu niekoľkých technológií, ako systém GPS, systémy na detekciu vozidiel a elektronické palubné jednotky (OBU). Palubné jednotky sú nainštalované do vozidiel a komunikujú s centrálnymi servermi spoločnosti Toll Collect, čo umožňuje rýchlu a jednoduchú platbu mýta.

Typy mýta 

Na nemeckých cestách sa môžeme stretnúť s troma druhmi mýta:

  1. Mýto podľa prejdenej vzdialenosti: Je to jeden z faktorov, na ktorom je založený nemecký mýtny systém. Ide o mýto, ktoré sa účtuje vodičom na základe prejdenej vzdialenosti na konkrétnej ceste alebo diaľnici. V Nemecku sa výška vyberanej sadzby odvíja od počtu kilometrov prejdených po spoplatnenej sieti.
  2. Spoplatnené mosty a tunely: U tohto typu mýta platia vodiči poplatok za použitie určitého mostu alebo tunelu. Jedným príkladom je napríklad Herrentunnel, ktorý je súčasťou nemeckej spolkovej cesty B75 a spája severonemecký Lübeck s jeho mestskou časťou Travemünde. Druhým príkladom je potom Warnowtunnel v Rostocku, ktorý spája západný a východný breh rieky Warnow.
  3. Mýto podľa hmotnosti:  Tento typ mýta sa účtuje na základe hmotnosti ich vozidla. Je do veľkej miery základom mýtneho systému LKW Maut v Nemecku. Vozidlá s celkovou hmotnosťou nad 7,5 tony sú spoplatnené na všetkých nemeckých diaľniciach a vozidlá s celkovou hmotnosťou do 3,5 tony sú spoplatnené len v tuneloch Herren a Warnow.

Spôsoby platby mýta

Mýto na nemeckých diaľniciach sa vzťahuje len na vozidlá s celkovou hmotnosťou 7,5 tony alebo viac. Vozidlá s hmotnosťou 3,5 tony a viac však stále podliehajú mýtu za Herrentunnel a Warnowský tunel. 

Pre samotnú platbu mýta je k dispozícii niekoľko možností, ktoré sú ale závislé na type použitého mýtneho systému. V Nemecku sa najčastejšie platí cez elektronický mýtny systém, ktorý spravuje už zmienená spoločnosť Toll Collect. Ten je postavený na palubnej jednotke OBU nainštalovanej vo vozidle; výpočtom stanovená výška poplatku sa potom odpočíta od zostatku predplateného účtu.

Aby mohli úžitkové vozidlá používať elektronický systém výberu mýta, musia sa zaregistrovať u prevádzkovateľa mýta a získať palubnú jednotku. OBU jednotka je následne nainštalovaná do vozidla a komunikuje so systémom Toll Collect na výpočet mýta na základe prejdenej vzdialenosti nákladného vozidla a sadzby mýta v centoch za kilometer.

Ďalšou možnosťou platby mýta v Nemecku je manuálna platba, ktorá sa môže uskutočniť buď prostredníctvom internetu, mobilnej aplikácie, alebo osobne na platobnom termináli Toll Collect.

Ako vypočítať mýto pre nákladné vozidlá v Nemecku?

Mýto pre nákladné vozidlá v Nemecku sa vypočíta podľa prejdenej vzdialenosti, počtu náprav vozidla, jeho hmotnosti a emisnej triedy. Sadzby mýtneho sa každý rok aktualizujú a sú zverejňované na oficiálnych webových stránkach nemeckého mýtneho systému (sú k dispozícii aj v slovenčine). 

Aké sú sankcie za nezaplatenie mýta? 

Nezaplatenie mýta pre nákladné vozidlá môže mať za následok sankcie a pokuty od nemeckého Spolkového úradu pre nákladnú dopravu. Tieto pokuty závisia od prejdenej vzdialenosti a typu vozidla.

Pravidlá jazdy pre nákladné vozidlá

Nákladné vozidlá podliehajú v Nemecku osobitným pravidlám jazdy, aby sa zabezpečila bezpečnosť na cestách a diaľniciach. Nasledujúca časť obsahuje niektoré pravidlá a predpisy pre nákladné vozidlá v Nemecku.

  • Maximálna povolená rýchlosť: Maximálna povolená rýchlosť pre nákladné vozidlá s hmotnosťou 7,5 tony a viac je 80 km/h na diaľniciach a 60 km/h na ostatných cestách.
  • Predbiehanie:  Nákladné vozidlá môžu predbiehať iné vozidlá len po ľavej strane a nesmú predbiehať po pravej strane s výnimkou určitých okolností, ako je odbočovanie alebo hustá premávka na dialnici.
  • Dodržiavanie bezpečnej vzdialenosti: Nákladné vozidlá musia dodržiavať bezpečnú vzdialenosť najmenej 50 m od vozidiel idúcich pred nimi, ak ich rýchlosť presahuje 50 km/h.
  • Doba odpočinku. Celkový týždenný čas jazdy musí byť kratší ako 56 hodín a dvojtýždňový čas jazdy musí byť kratší ako 90 hodín. Denná doba odpočinku musí byť minimálne 11 hodín.
  • Zabezpečenie nákladu. Vodič nákladného vozidla musia zabezpečiť, aby bol ich náklad riadne upevnený a nepredstavoval riziko pre ostatných účastníkov cestnej premávky.
  • Zákaz jazdy. Pre nákladné vozidlá s celkovou povolenou hmotnosťou nad 7,5 tony platí celoročne v nedeľu a cez sviatky od polnoci do 22. hodiny zákaz jazdy na všetkých cestách v Nemecku. Rovnaký zákaz platí aj cez prázdniny od 1. júla do 31. augusta vždy v sobotu od 7. do 22. hodiny.

História mýta v Nemecku 

Ako sme zmienili na začiatku článku, mýto pre nákladné automobily v Nemecku bolo zavedené po prvýkrát 1. januára 2005, a to s cieľom vytvorenia zdroja príjmov pre údržbu cestnej siete krajiny. Pôvodne bolo uvalené len na nákladné vozy s hmotnosťou 12 ton a viac, ale v októbri 2015 bolo rozšírené aj na nákladné vozidlá  od 7,5 tony vyššie.

Určitý čas boli na stole aj plány na zavedenie mýta pre osobné autá. Tieto plány boli ale nakoniec v roku 2019 zavrhnuté a nemecké diaľnice sú naďalej pre osobné vozidlá úplne bezplatné.

Mýto je aj dnes dôležitým zdrojom financovania cestnej infraštruktúry v Nemecku. Vybrané prostriedky slúžia na údržbu a rozširovanie siete ciest, diaľnic, tunelov a mostov.

V marci 2023 rozhodla nemecká spolková vláda o výrazných investíciách do železničnej infraštruktúry (až 45 miliárd eur do roku 2027). Tie majú byť kryté z cestného mýta, ktoré sa má od 1. decembra 2023 výrazne navýšiť v závislosti od emisií  CO2 (200 eur za 1 tonu CO2) a tiež sa má rozšíriť platnosť na všetky vozidlá nad 3,5 tony. Plány sú ešte stále v príprave – ale na našom blogu Eurowag sa o nich rozhodne dozviete ako prví.

Ako vám s mýtom v Nemecku pomôže Eurowag? 

Eurowag je popredným poskytovateľom integrovaných riešení na platbu a na správu mýta, určených pre európskych cestných dopravcov. Vďaka riešeniam od Eurowag si môžu firmy aj vodiči výrazne zjednodušiť procesy platieb mýta a zaistiť dodržiavanie mýtnych predpisov v Nemecku aj po celej Európe. Naše integrované riešenie, ktorým je palubná jednotka Eurowag EVA (Enhanced Vehicle Assistant), v sebe spája telematiku, platbu mýta a ochranu proti zneužitiu, a to všetko v jednom zariadení.

Vďaka nášmu riešeniu EVA môžu podniky pôsobiace v Nemecku využívať zjednodušené procesy platenia mýta. Táto funkcia zjednodušuje celý proces, šetrí váš čas a zabezpečuje dodržiavanie predpisov o mýte v Nemecku. Či už ide o navigáciu po spoplatnených cestách alebo správu výdavkov na mýto, naše riešenie EVA ponúka bezproblémové a efektívne fungovanie.

Správcovia vozového parku môžu navyše s našimi riešeniami pohodlne sledovať vozidlá v reálnom čase, vypočítavať náklady na trasy, získať prístup k cenám na čerpacích staniciach a usmerniť vodičov na najvýhodnejšie miesta. S využitím palubnej jednotky EVA môžu dispečeri navyše načítať presné dáta zo zbernice CAN Bus, na diaľku sťahovať dáta z tachografov, sledovať u vodičov dodržiavanie zákonom predpísaných dôb jazdy a odpočinku, a podľa potreby nasmerovať vodiča na najbezpečnejšie miesto na prenocovanie.

Jednotka EVA má ešte špeciálnu funkciu FuelGuard proti zneužitiu, ktorá poskytuje ochranu proti podvodom pri tankovaní. Využitím našich odborných znalostí a pokročilých technológií sa spoločnosti môžu sústrediť na svoje hlavné činnosti a zároveň profitovať z efektívnej a bezproblémovej správy mýta.

Spojte sa s nami ešte dnes a dozviete sa, ako vám naše mýtne služby môžu pomôcť úspešne prejsť cez všetky úskalia zložitých platieb mýta nielen v Nemecku, ale aj v celej Európe.