GTM debug

Clock
Čas čítanie: 12 min
Calendar
30.1.2023

Mýto v Európe: Sprievodca pre nákladného dopravcu

Ak podnikáte v nákladnej cestnej doprave na európskom kontinente, zrejme ste sa už stretli nielen s mýtom, ale aj s problémami, ktoré prinášajú odlišné mýtne systémy v jednotlivých krajinách. Sledovať najrôznejšie predpisy na platenie mýta a prevádzkovateľov mýtnych systémov po celej Európe môže byť frustrujúce a zmätočné, najmä ak sa s nimi vodiči stretávajú každý deň. Vďaka palubnej jednotke (OBU) od spoločnosti Eurowag však môže aj vaša firma ľahko zvládať správu mýta v rôznych krajinách a spracúvať platby v jednom používateľsky prívetivom systéme. Kým sa pustíme do podrobnejších informácií o správe mýta v systéme Eurowag, povedzme si, čo to vlastne mýto je a aké systémy sa preň v Európe používajú.

Mýto v Európe: Sprievodca pre nákladného dopravcu

Čo je to mýto?

Mýto je poplatok, ktorý vyberajú štáty za použitie určitých ciest, mostov a tunelov. Vybraté peniaze potom slúžia na výstavbu a údržbu ciest a mostov a na ich udržiavanie v optimálnom prevádzkovom stave.

Aké rôzne mýtne systémy sa v Európe používajú?

Mýtny systém opisuje spôsob, akým sa v danej krajine mýto za použitie platených komunikácií (ciest), mostov a tunelov vyberá. Všetky ich môžeme rozdeliť do štyroch rôznych kategórií.

Systém s voľným prejazdom

Systém s voľným prejazdom (free flow) je jednou z najnovších metód stanovenia mýtneho. Mýtne stanice sú v ňom vybavené elektronickým zariadením, ktoré vie sledovať a identifikovať každé jednotlivé vozidlo prechádzajúce cez platený úsek cesty, most alebo tunel. Komerčné nákladné vozidlo však musí mať palubnú jednotku (OBU), podľa ktorej ho záznamové zariadenie môže zaregistrovať.

Ako teda systém s voľným prejazdom funguje? Systém vypočítava vzdialenosť prejdenú nákladným automobilom, ktorý podlieha plateniu mýta, podľa zaznamenaných prejazdov a typu vozidla; z týchto parametrov už je potom možné vypočítať poplatok automaticky.

Každá krajina však odvodzuje poplatok z rôznych parametrov. V Nemecku sa napríklad do výpočtu mýtneho poplatku zahŕňajú emisné normy, nápravový tlak a typ cesty, kým iné krajiny môžu mať iný spôsob výpočtu.

Otvorený systém

V tomto systéme sa mýto platí v okamihu, keď vodič prejde cez pevnú mýtnu stanicu. Čiastka sa vypočíta podľa prejdenej vzdialenosti a typu vozidla. Príkladom krajiny s otvoreným mýtnym systémom je Nórsko.

Systém s diaľničnou známkou

Diaľničná známka či „vineta“ je ďalším prostriedkom platenia za použitie cestnej siete. Platby za diaľničnú známku prebiehajú v rôznych krajinách rôznymi spôsobmi. Niektoré krajiny vydávajú časovo ohraničenú nálepku, ktorú si nalepíte na čelné sklo vozidla a ktorá platí počas vyznačeného obdobia. V iných dostanete elektronický dokument, ktorý potvrdzuje zaplatenie zodpovedajúcej čiastky mýtneho.

Sledovať všetky možné nálepky a elektronické diaľničné známky v rôznych krajinách môže byť ťažké a časovo náročné. Eurowag však svojim klientom prácu uľahčuje a umožňuje objednávanie a správu diaľničných známok v jednotnom systéme. Pozrite sa na naše webové stránky, kde sa dozviete o povinnosti úhrady diaľničných známok v rôznych krajinách Európy, ako aj o možnostiach zjednodušenia celého procesu.

Eurovignette

Eurovineta (Eurovignette) je spoločný systém elektronickej diaľničnej známky, uznávaný v štyroch európskych krajinách:

 • Luxembursko,Luxembursko,
 • Dánsko,
 • Švédsko,
 • Holandsko.

Eurovinetu musia mať pri jazde na diaľniciach a platených cestách v týchto krajinách všetky vozidlá s celkovou hmotnosťou 12 ton a vyššou. Poplatok pre konkrétne vozidlo sa stanovuje podľa jeho emisnej triedy, počtu náprav a dĺžky platnosti; všetky potrebné informácie sa pritom zaznamenávajú elektronicky.

Luxembursko nemá pri mýte žiadne zvláštne požiadavky, len vyžaduje eurovinetu pre ťažké nákladné vozidlá a pre nákladné vozidlá s celkovou hmotnosťou 12 ton a viac.

V Dánsku sa nachádzajú tri mosty, na ktorých sa platí osobitné mýto, ktoré je nezávislé od systému eurovinety. Ide o Most cez Øresundskú úžinu, Most cez Storebælt (Veľký Belt) a Most korunnej princeznej Márie cez Roskildský fjord. Informácie o výške mýtneho pre jednotlivé mosty a o možnostiach platenia nájdete tu.

Aj vo Švédsku podliehajú všetky vozidlá osobitnej infraštruktúrnej dani na určitých miestach, a to na mostoch Öresund, Motala a Sundsvall. Okrem toho sa v určitých hodinách dopravnej špičky platí v Štokholme a Göteborgu daň z dopravného zaťaženia (kongescie).

V Holandsku sa vyberá osobitné mýto za prejazd cez Kiltunnel a Westerscheldetunnel. Tieto tunely vlastnia a prevádzkujú nezávislé spoločnosti a eurovinetu nie je možné pre úhradu príslušného mýta použiť.

Európska služba elektronického mýta (EETS)

Európska služba elektronického mýta (EETS) umožňuje platenie mýta v celej EÚ na základe jednej zmluvy, cez jedného poskytovateľa a s jednou palubnou jednotkou. Vďaka obmedzeniu platobných transakcií v hotovosti na mýtnych staniciach a zjednodušeniu platobných procesov znamená EETS pre používateľa ciest uľahčenie každodennej práce bez zdržiavania pri mýtnych staniciach.

Základné požiadavky na používanie systému EETS špecifikuje Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/520. Podľa tejto smernice by mali mať spotrebitelia možnosť platiť mýto vo všetkých oblastiach EETS v rámci Európy, ak majú zmluvu so schváleným poskytovateľom EETS, ako je Eurowag. Používanie certifikovanej palubnej jednotky EETS od spoločnosti Eurowag vám pomôže zjednodušiť správu platieb za mýtne, zvýšiť obrat firmy a zabezpečiť vodičom príjemnejší výkon práce.

Metódy platenia európskeho mýta

Na úhradu európskeho mýta sú k dispozícii rôzne platobné metódy. Najbežnejšie sú:

 • Platby v hotovosti alebo kreditnou kartou.
 • Platby cez certifikovanú mýtnu jednotku EETS. Mýtna jednotka Eurowag je navrhnutá na vykonávanie platieb v rôznych mýtnych oblastiach pomocou jediného zariadenia. Jednotka EVA (enhanced vehicle assistant) obsahuje vstavanú ochranu proti zneužitiu palivovej karty a celý rad nástrojov správy vozového parku, ktoré možno kedykoľvek podľa potreby aktivovať. Ďalšou súčasťou riešenia je používateľsky prívetivý klientsky portál Eurowag, cez ktorý sa zákazník na jednom mieste dostane k faktúram za mýto, podrobným dátam o transakciách, konsolidovaným zostavám a ďalším informáciám.

Nezaplatenie mýta za spoplatnené cestné úseky alebo tunely v Európe môže viesť k vysokým pokutám a iným penalizáciám v závislosti od legislatívy danej krajiny. Za oneskorenú platbu akéhokoľvek mýta môže byť tiež naúčtovaný osobitný poplatok.

Čo sú európske emisné normy?

Cieľom európskych emisných noriem je znížiť množstvo škodlivých plynov, ako je oxid uhoľnatý a oxid dusíka, ktoré vozidlá vypúšťajú do ovzdušia. Ekologickým vozidlám či vozidlám, ktoré spĺňajú prísne emisné normy, sa zvyčajne účtujú nižšie mýtne poplatky.

Ako funguje mýto v európskych krajinách?

Už  vieme, ako vyzerá mýtny systém v Európe. Pozrime sa teraz na situáciu v rôznych európskych krajinách.

Mýto pre nákladné vozidlá v Nemecku

Nemecko vyžaduje zaplatenie mýta za vozidlá s hmotnosťou prevyšujúcou 7,5 tony. Vozidlá podliehajúce mýtu sú rozdelené do kategórií podľa emisných tried (definované úrovňou znečistenia ovzdušia a hluku), počtu náprav a celkovej hmotnosti.

Celková výška mýta sa určuje podľa vzdialenosti v kilometroch, ktorú vozidlo prejde po spoplatnených cestách. Tieto vzdialenosti sa zaznamenávajú pomocou palubnej jednotky (OBU) registrovanej v systéme Tollcollect.  Okrem toho sa mýto vyberá od všetkých vozidiel idúcich cez Warnowtunnel v Rostoku a Herrentunnel v Lübecku na severe Nemecka.

Mýto pre nákladné vozidlá vo Francúzsku

Vo Francúzsku sa pri používaní spoplatnených komunikácií (ciest) vyžaduje od vozidiel s hmotnosťou 3,5 tony a vyššou palubná jednotka OBU, ktorá je kompatibilná s francúzskym systémom TIS PL a ktorá tak zjednodušuje platenie mýta. Existuje tu tiež množstvo mýtnych staníc, kde sa platí mýto manuálne.

Francúzsku sieť spoplatnených komunikácií ovláda väčší počet koncesionárov, z ktorých každý má iný mýtny systém a inú štruktúru poplatkov; palubná jednotka Eurowag je preto ideálnym riešením. Priemerná cena mýta sa pohybuje okolo 0,13 €/km a vozidlá sa vo Francúzsku kategorizujú podľa celkovej výšky, hrubej hmotnosti a počtu náprav.

Mýto pre nákladné vozidlá v Taliansku

Mýto pre nákladné vozidlá v Taliansku sa vypočítava podľa prejdenej vzdialenosti a počtu náprav nákladného vozidla. K dispozícii je niekoľko rôznych platobných metód.

Mýto pre nákladné vozidlá v Poľsku

Systém výberu mýta v Poľsku je oveľa komplikovanejší než v akejkoľvek inej európskej krajine – výška mýtneho, ako aj princípy výberu sa výrazne líšia medzi štátnymi a súkromnými prevádzkovateľmi. Mýto pre nákladné vozidlá sa na väčšine spoplatnených komunikácií stanovuje podľa počtu kilometrov najazdených podľa palubnej jednotky OBU. Vozidlá sú rozdelené do kategórií podľa parametrov, ako je počet náprav a celková hmotnosť vozidla; ceny za kilometer sa však značne líšia a pohybujú sa od 0,023 do 0,33 €.

Ktoré služby poskytuje spoločnosť Eurowag?

A tu je niekoľko výhod a služieb, ktoré ponúkame našim klientom:

 • Služby spojené s palivovými kartami: Ponúkame vám palivové karty, ktoré vám pomôžu pri kontrole celkových nákladov na palivo a umožnia vám platiť za palivo bez použitia hotovosti.
 • Mýtne jednotky: Eurowag ponúka palubné jednotky, ktoré sú na mieru šité aj vašej automobilovej flotile a ktoré vám uľahčia jazdu. Môžete vďaka nim platiť mýto vo viacerých regiónoch pomocou jediného zariadenia a podporujú tiež viac ako 10 jazykov. To znamená, že dostanete vždy tú správnu podporu priamo vo vašom jazyku.
 • Partnerské služby: Ponúkame vám tiež špeciálne služby, ktoré budú vašim vodičom na cestách pomáhať každý deň. Ak ste naším klientom, majú vozidlá z vašej flotily prístup k rôznym výhodám, ako je napríklad umytie, opravy, čistenie nádrže a ďalšie.
 • Správa vozového parku: K dispozícii máme systém pre správu vozového parku, v ktorom prehľadne uvidíte všetky dôležité informácie o vašich vozidlách. Takto budete mať pod kontrolou nielen autá, ale aj vašich zamestnancov – vodičov, vrátane ich zlých jazdných návykov.

Medzi ďalšie služby patria napríklad:

Výhody mýtnej jednotky Eurowag

 • Priaznivá cena
 • Žiadne náklady na inštaláciu
 • Jednoduchá inštalácia
 • Pravidelné zľavy pre klientov
 • Ušetrený čas na mýtnych staniciach
 • Správa všetkých faktúr a zostáv za mýto v jednom zariadení
 • Podpora 24 hodín denne
 • Fuel Guard (prevencia podvodov pri tankovaní) zadarmo

Eurowag má najlepšie riešenie pre vaše potreby

Eurowag je už viac ako 20 rokov popredným poskytovateľom mýtnych služieb pre nákladné vozidlá v Európe. Naším cieľom a ambíciou je prinášať služby, ktoré vám uľahčia podnikanie v nákladnej doprave. Spojte sa s nami ešte dnes a zistite, ako môžu naše služby pomôcť aj vám a vášmu podnikaniu.

Získajte na mieru šitú ponuku riešenia mýta!