GTM debug

Clock
Čas čítanie: 6 min
Calendar
24.7.2023

Mýto v Česku: Všetko, čo potrebujete vedieť

Mnohé krajiny používajú určitý druh mýtneho systému za používanie určitých ciest a Česká republika nie je výnimkou. V Českej republike je v súčasnosti spoplatnených viac ako 2 400 kilometrov diaľnic a ciest I. triedy. Podobne ako vo viacerých iných krajinách sa poplatky a povinnosti na mýto určujú podľa faktorov, ako je hmotnosť vozidla, počet náprav, emisná trieda a prejdená vzdialenosť.

Mýto v Česku: Všetko, čo potrebujete vedieť

Aj v Českej republike sa podmienky a sadzby mýta čas od času menia, a preto nemusí byť úplne jednoduché držať s nimi krok. Vzhľadom k tomu si najskôr prejdeme český mýtny systém vrátane aktuálnych požiadaviek a predpisov a následne si povieme, ako si vodiči môžu zjednodušiť pohyb po týchto cestách. 

Stručný úvod do mýtneho systému 

Mýto je poplatok, ktorý štátna správa alebo súkromný prevádzkovateľ vyberá za použitie určitých úsekov ciest, mostov alebo tunelov. Peňažné prostriedky vybrané z mýta slúžia na pokrytie nákladov na výstavbu nových ciest, alebo na údržbu, opravy a a zlepšenie existujúcich ciest.

Mýtny systém predstavuje súbor technických a organizačných opatrení na výber mýta. V Európe sa používa niekoľko rôznych mýtnych systémov, podľa konkrétnej krajiny alebo prevádzkovateľa. Všeobecne sa dajú mýtne systémy rozdeliť do štyroch kategórií: systém s voľným prejazdom, otvorený systém, systém s diaľničnou známkou a známka Eurovignette. Každý systém má trochu inak nastavené predpisy, možnosti platieb a metódy výpočtu mýta, čo môže vodičom sťažovať orientáciu v najaktuálnejších normách pre každú krajinu, v ktorej cestujú.

Mýtny systém v Českej republike 

V Českej republike si musia všetky motorové vozidlá s najmenej štyrmi kolesami, ktorých najvyššia povolená hmotnosť je do 3,5 tony, zakúpiť diaľničnú známku na používanie spoplatnených ciest. Tieto diaľničné známky (eDalnice) sú úplne elektronické a vyžadujú si registráciu vozidla a platbu vopred prostredníctvom webovej stránky edalnice.cz, samoobslužného kiosku alebo niektorého z fyzických predajných miest.

Vodič si zvolí jeden z troch variantov doby platnosti elektronickej diaľničnej známky – 10 dní, 30 dní, alebo 1 rok. Kontrola sa potom vykonáva pomocou vizuálneho kamerového systému, ktorý sníma registračnú značku vozidla a overuje, či preňho bola zakúpená platná diaľničná známka; za jazdu po spoplatnených komunikáciách bez platnej diaľničnej známky hrozí vysoké pokuty (až 20 000 Kč, teda vyše 800 eur).

Vozidlo s najmenej štyrmi kolesami, ktoré váži viac ako 3,5 tony, používa Česká republika samostatný mýtny systém známy ako elektronický výber mýta (Electronic Toll Collection - ETC). Tento systém využíva na monitorovanie spoplatnených ciest satelitnú technológiu. Používa sa v spojení s Európskou službou elektronického výberu mýta (EETS) a vyžaduje, aby všetky vozidlá, ktoré spĺňajú uvedené požiadavky, boli vybavené palubnou jednotkou (OBU).

Palubná jednotka vozidla zaznamenáva dáta o prejdenej vzdialenosti na spoplatnených cestách a posiela tieto informácie centrálnemu informačnému systému. Mýtny poplatok sa určí na základe prejdenej vzdialenosti a ďalších parametrov, ako je emisná trieda vozidla, typ vozidla, počet náprav a obdobia.

Vodiči si môžu vypočítať výšku mýta dopredu pomocou kalkulátoru mýta, aby získali približnú predstavu o výške mýta za jazdu po konkrétnej trase.

Pre vozidlá s celkovou hmotnosťou nad 7,5 tony platia na českých spoplatnených komunikáciách (diaľniciach) určité obmedzenia, teda zákazy jazdy. Jedná sa o celoročný zákaz jazdy od 13. do 22. hodiny v nedeľu a vo sviatky po celý rok, a ďalej ešte po dobu hlavných prázdnin (od 1. júla do 31. augusta) v piatok od 17. do 21. hodiny a v sobotu od 7. do 13. hodiny. Výnimky sú povolené pre vozidlá záchrannej alebo nevyhnutnej potreby, vozidlá na výstavbu a údržbu ciest alebo vozidlá na prepravu špecifického nákladu, napríklad hospodárskych zvierat.

História mýta v Českej republike 

Mýto sa na cestách vyberalo na českom území už od stredoveku – najmä na rôznych mostoch a úsekoch ciest, kde boli peniaze potrebné na výstavbu a údržbu. Za Rakúska-Uhorska sa mýtne stanice budovali pozdĺž mýtnych ciest, kde mýtnici vyberali poplatky od cestujúcich.

Aj po vzniku Československa v roku 1918 hrali spoplatnené mýtne cesty dôležitú úlohu vo financovaní výstavby novej cestnej infraštruktúry. V tomto čase sa mýtne stanice umiestňovali na strategických miestach pri hlavných cestách a mýto sa vyberalo ručne. 

V roku 2007 implementovala moderná Česká republika elektronický systém výberu mýta, ktorý sa používa dodnes. Tento elektronický systém nahradil inde obvyklé mýtne stanice palubnými jednotkami (OBU) a diaľničnými známkami, pomocou ktorých sa sleduje použitie cestnej siete vozidlom a vypočítava mýto automaticky. Elektronický systém výberu mýta viedol k zvýšeniu efektivity, zníženiu hustoty premávky a presnejšiemu výberu mýta.

Ďalšia zásadná inovácia prišla na české spoplatnené komunikácie v decembri 2019, kedy bola implementovaná satelitná technológia SkyToll. Tento systém umožňuje ešte efektívnejšiu správu cestnej siete, kedy sa spoplatnené komunikácie monitorujú bez nutnosti budovania mýtnych brán. Ešte pohodlnejšia je potom pre vodičov integrácia s európskym systémom EETS, ktorý umožňuje platbu mýta vo viacerých európskych krajinách pomocou jedinej palubnej jednotky OBU.

Aj v Českej republike sa sadzby mýta, legislatívne prostredie a určité detaily postupne vyvíjajú a menia. Všetko podlieha schválenej národnej legislatíve a politike, ktorej cieľom je udržiavanie a rozširovanie cestnej infraštruktúry po celej krajine.

Ako vám Eurowag pomáha so správou platby mýta v Českej republike?

Eurowag je pripravený vám pomôcť so správou mýtnych platieb pre celú flotilu (vozový park) v Českej republike aj po celej Európe. Ako prvá platforma sme začali ponúkať palubné jednotky na použitie v ČR s certifikáciou pre európsky systém EETS. Neustále našim zákazníkom prinášame tie najnovšie technológie a tie najlepšie platobné riešenia pre všetky ich potreby.

S týmto cieľom prinášame aj palubné jednotky Eurowag EETS EVA. Integrované platobné riešenie pre veľké aj malé vozové parky, ktoré je prepojené s výkonným softvérom na riadenie vozidlového parku, umožňuje zjednodušené platby mýta vo viacerých európskych krajinách a ochranu proti zneužitiu, to všetko v jedinom zariadení.

EVA umožní vašim vodičom pohodlné a efektívne cestovanie po českých spoplatnených komunikáciách aj hladký prejazd vo väčšine európskych krajín. Všetky informácie o platbách mýta pre celý vozový park máte navyše k dispozícii na jedinej prehľadnej faktúre. Systém tiež rozosiela cez bezdrôtovú sieť všetky aktualizácie poplatkov, regulácií a obmedzení ohľadom českého mýta, takže pri zavádzaní zmien netreba žiadne zariadenie vymieňať.

Kontaktujte nás ešte dnes a zistite, ako Eurowag pomáha dopravcom na cestách po Česku aj po celej Európe. 

Zistite viac o mýtnom systéme v Českej republike.