GTM debug

Clock
Čas čítanie: 4 min
Calendar
25.9.2023

Jazdite teraz, plaťte neskôr na maďarských spoplatnených cestách s našou palubnou jednotkou EVA (OBU)

Zefektívnenie platieb mýta vo viacerých európskych krajinách nebolo nikdy jednoduchšie! S palubnou jednotkou Zdokonalený asistent vozidla (EVA) od Eurowagu môžete teraz pohodlne vybavovať platby mýta v CZ, HU, DE, AT, BE a PL, a to všetko na jednom mieste už čoskoro s pripravovanými SK, ES a PT platbami mýta po zaplatení. OBU jednotka EVA je vybavená užívateľsky prívetivým, plnofarebným displejom a je naprogramovaná tak, aby hovorila vaším jazykom, čo vodičom uľahčuje platby mýta a navigáciu.

Jazdite teraz, plaťte neskôr na maďarských spoplatnených cestách s našou palubnou jednotkou EVA (OBU)

Eurowag ponúka viac ako len riešenie pre platbu mýta

Sme odhodlaní poskytovať špičkové služby, ktoré presahujú rámec platieb mýta. S palubnou jednotkou EVA od spoločnosti Eurowag, budete môcť využívať aj výhody bezplatnej prevencie krádeže paliva a telematiky. Spolu s našim klientskym samoobslužným portálom, ktorý umožňuje jednoduchý prístup ku všetkým vašim faktúram na jednom mieste, získate výkonný nástroj na efektívne riadenie vášho podnikania. 

Ďalšou mimoriadne užitočnou funkciou našej palubnej jednotky EVA je automatická kontrola polohy palubnej jednotky vo vozidle, ktorá zabezpečí bezchybné platby mýta a eliminuje zbytočnú administratívnu záťaž pre dispečerov a účtovníkov.

Bezproblémová fakturácia mýta so spoločnosťou Eurowag

OBU jednotka EVA spoločnosti Eurowag revolučným spôsobom mení spôsob správy transakcií súvisiacich s mýtom. Najvýraznejším benefitom pre administratívnych pracovníkov je konsolidácia všetkých mýtnych faktúr na jednom mieste – našom klientskom samoobslužnom portáli. Toto centralizované úložisko zjednodušuje inak ťažkopádny proces sledovania a správy viacerých faktúr z rôznych zdrojov, pričom účtovníci nemusia prechádzať rôznymi systémami. Vďaka tomu, že všetky faktúry sú zhromaždené na jednom mieste, získa váš účtovný tím nevídanú prehľadnosť a efektívnosť, čo mu umožní prideliť drahocenný čas a zdroje na iné dôležité finančné úlohy.

Navyše rýchlosť, s akou sú faktúry k dispozícii do 48 hodín, predstavuje významný odklon od tradičných metód, ktoré často zahŕňajú dlhé čakacie lehoty. Čas sú peniaze a rýchlejší prístup k faktúram umožňuje aktívnejšie rozhodovanie a finančné plánovanie. Účtovníci už nie sú obmedzovaní oneskorenými údajmi, môžu okamžite reagovať na akékoľvek nezrovnalosti, potenciálne chyby alebo problémy s platbami, čím sa zvyšuje finančná presnosť a predchádza sa možným narušeniam peňažných tokov.

Integrovaný krycí hárok v rámci systému EVA ďalej zvyšuje výhody pre účtovníkov. Tým, že poskytuje spôsob, ako zaplatiť viacero faktúr z rôznych krajín pomocou jedinej platby, krycí list výrazne zjednodušuje cezhraničné finančné transakcie. Preč sú časy zložitých medzinárodných prevodov. Platby je teraz možné vykonávať bez problémov, čím sa podporujú lepšie vzťahy s dodávateľmi a znižujú sa administratívne náklady. Tento konsolidovaný spôsob platby zefektívňuje finančný tok, čím sa zabezpečí, že všetky relevantné faktúry budú spracované okamžite a nevznikne priestor na nedorozumenia alebo nedopatrenia.

Šetríte peniaze a zároveň si uchovávate záznamy o dodržiavaní predpisov a údaje v bezpečí

Komplexné platobné riešenie EVA nielenže šetrí čas a úsilie, ale tiež posilňuje finančnú transparentnosť a zodpovednosť. Centralizované možnosti správy faktúr a platieb eliminujú riziko straty dôležitých dokumentov, čím podporujú dobre organizovaný a na audit pripravený finančný proces. Účtovníci môžu ľahko pristupovať k historickým záznamom, sledovať minulé transakcie a vytvárať správy, čo umožňuje komplexnú finančnú analýzu a výkazníctvo. Zvýšený prehľad uľahčuje lepšie dodržiavanie regulačných požiadaviek, čím sa znižuje pravdepodobnosť pokút alebo právnych komplikácií.

Bezpečnosť a integrita údajov, ktoré ponúka systém EVA, sú ďalšou významnou výhodou pre účtovníkov. Citlivé finančné informácie sú chránené spoľahlivým šifrovaním a autentifikačnými protokolmi, ktoré zabezpečujú, že k údajom majú prístup a môžu ich upravovať len oprávnení pracovníci. Zvýšené bezpečnostné opatrenia vzbudzujú dôveru účtovníkov aj klientov a podporujú dôveru v schopnosť platformy chrániť dôležité finančné informácie.

Stále sa rozširujúce pokrytie a jednoduchá registrácia vám pomôžu ísť ďalej

Spoločnosť Eurowag sa venuje neustálemu rozširovaniu pokrytia s cieľom zvýšiť výkon našej palubnej jednotky EVA. S radosťou oznamujeme, že čoskoro zavedieme pokrytie pre SK, ES a PT, čo našim klientom umožní bezproblémovú navigáciu pri platbách mýta v týchto krajinách. Vďaka jedinému zariadeniu na čelnom skle majú naši klienti lepší výhľad na cestu, čo zaručuje, že každý vodič môže cestovať bezpečnejšie. 

V rámci nášho záväzku poskytovať bezproblémové služby sme zjednodušili aj proces registrácie s pripojením typu plug and play. Teraz nám stačí zanechať kontakt a my sa postaráme o zvyšok.

EVA OBU od spoločnosti Eurowag prináša revolúciu v riadení platieb mýta a poskytuje komplexné, nákladovo efektívne a bezproblémové riešenie pre vodičov nákladných vozidiel, účtovníkov a prevádzkovateľov vozových parkov v celej Európe. Zjednodušuje administratívne procesy, znižuje záťaž spojenú s mýtom a optimalizuje výdavky, čím poskytuje cenný prínos pre podniky, ktoré sa snažia o plynulú a efektívnu prevádzku na cestách.

Spravujte platby mýta jednoducho v celej Európe s Eurowag!