GTM debug

Clock
Čas čítanie: 7 min
Calendar
8.12.2022

Ako sa vyhnúť problémom s nárokovaním vrátenia DPH alebo spotrebnej dane?

Podávanie žiadosti o refundáciu DPH a spotrebnej dane pri nákupe zo zahraničia môže byť stresujúce. Pozrite sa, ako si môžete zjednodušiť život a ako z nárokov uplatniť maximum.

Ako sa vyhnúť problémom s nárokovaním vrátenia DPH alebo spotrebnej dane?

Čo je to DPH?

Daň z pridanej hodnoty teda DPH (medzinárodne VAT) je daň, aplikovaná univerzálne na takmer všetok tovar a služby, zakúpené a predávané za účelom spotreby v štátoch Európskej únie.

Dopravné a logistické firmy si môžu nárokovať späť DPH zaplatenú pri nákupe určitých produktov v štátoch EÚ. Jedná sa typicky o palivo, mýto, parkovanie, nákupy náhradných dielov a niektoré odborné služby.

Čo sú to spotrebné dane?

Spotrebné dane alebo SD (po anglicky excise duties, ED) sú dane, ktoré sú uvalené na predaj konkrétnych produktov (typicky alkohol, cigarety a palivá používané pre vykurovanie a dopravu) a ktorých výnosy smerujú kompletne do štátneho rozpočtu tej krajiny, v ktorej boli zaplatené.

Spotrebnú daň na motorovú naftu, ktorú dopravná či logistická firma zaplatí v zahraničí (teda v iných členských štátoch EÚ), je možné si v určitých krajinách EÚ čiastočne nárokovať späť (refundovať). Medzi tieto krajiny patrí Belgicko, Francúzsko, Taliansko, Chorvátsko, Slovinsko, Maďarsko a Španielsko.

Prečo má zmysel vyplniť žiadosť o refundáciu DPH alebo SD dopredu?

Každý rok zostávajú milióny eur z daňových refundácií ležať bez nárokovania, pretože firmy nemajú informácie ako žiadosť o vrátenie dane zo zahraničia vyplniť, alebo je pre nich postup príliš zložitý.

Žiadosti o vrátenie DPH a SD možno podať vo viacero krajinách, pričom každá zo žiadostí môže mať iné termíny a môžu byť pre ne vyžadované iné dokumenty. Sledovať presne kedy, kde a čo možno nárokovať, môže byť aj pre tie najlepšie organizované firmy skrátka nočná mora .

Ako funguje vrátenie DPH?

Príslušný mechanizmus pre podanie nároku na vrátenie (refundáciu) zaplatenej DPH poskytuje všetkých 27 štátov EÚ a takisto aj Veľká Británia a Nórsko. V niektorých krajinách nie je ale dovolená refundácia v určitých kategóriách výdavkov. Rôzne pravidlá môžu platiť tiež podľa toho, či má vaša firma sídlo v krajine EÚ alebo nie; podľa toho sa líši miesto, kde podáte žiadosť o vratku DPH.

Pre firmy so sídlom v EÚ

Tu treba podať žiadosť o vrátenie DPH online prostredníctvom úradov tej krajiny, v ktorej je firma registrovaná. Ak máte na vrátenie nárok, postúpia vaše domáce úrady žiadosť úradom príslušnej druhej krajiny. Tento proces je medzi členskými štátmi štandardizovaný na úrovni EÚ.

Pre firmy so sídlom mimo EÚ

Keď ako firma so sídlom mimo EÚ zaplatíte DPH v rámci svojich aktivít v krajine EÚ, vo Veľkej Británii alebo Nórsku, môžete mať aj napriek tomu nárok na refundáciu DPH od daňového či finančného úradu v tejto krajine. V takom prípade musíte podať žiadosť o vrátenie dane priamo na úrad tej krajiny, kde vám bola DPH naúčtovaná. Niektoré krajiny sú ochotné vydať refundáciu len vtedy, ak domovská krajina vašej firmy ponúka podobné vysporiadanie.

Vrátenie DPH na Slovensku

Ak je slovenská firma registrovaná pre DPH aj v inom štáte EÚ, kde je tak zároveň platiteľom DPH a v danom období tu dodáva služby či tovar (prípadne má v tomto štáte prevádzku alebo miesto podnikania), o vrátenie DPH požiada prostredníctvom daňového priznania. V opačnom prípade firma žiada pomocou systému refundácie DPH, kde je postup rovnaký pre všetky krajiny.

Žiadosť o vrátenie DPH na Slovensku zo zahraničia je potrebné podať online na webe Finančného riaditeľstva SR.

Aké doklady sú potrebné pre nárokovanie vrátenia DPH?

Každá krajina má inú legislatívu a v nej určuje typy akceptovaných dokladov či dokumentov. Pre uplatnenie zjednodušených daňových dokladov platí celý rad obmedzení, ale bežné faktúry akceptuje každý štát. V niektorých prípadoch si môžu úrady pre doplnenie žiadosti vyžiadať ďalšie doklady.

Dokedy treba podať žiadosť o vrátenie DPH alebo SD?

Pre klientov z krajín EÚ platí termín pre podanie žiadosti o vrátenie DPH najneskôr do konca septembra nasledujúceho kalendárneho roka. Žiadosti s dokladmi vydanými v roku 2021 musia byť tak napríklad podané do 30. septembra 2022. Pre klientov z krajín mimo EÚ platia rôzne termíny podľa požiadaviek krajiny, voči ktorej je vrátenie nárokované. Tiež pre žiadosti o refundáciu z Veľkej Británie platia iné termíny než pre žiadosti z krajín EÚ.

Žiadosti o vrátenie spotrebnej dane (SD) oproti tomu žiadnemu jednotnému termínu nepodliehajú a každá zo 7 vyššie uvedených krajín má iné termíny pre podanie žiadosti. Bližšie informácie o príslušných termínoch a o časových obdobiach nárokovania získate od daňového či finančného úradu príslušnej krajiny.

Ako sa vyhnúť problémom s nárokovaním DPH a spotrebnej dane

Nutnosť sledovania daňových úradov vo všetkých možných krajinách, príslušných termínov a orientácie v potrebnej dokumentácii k zaplatenej DPH a SD a v každoročných novinkách môže pre firmy podnikajúce v medzinárodnej nákladnej automobilovej doprave o ľubovoľnej veľkosti znamenať zbytočnú administratívnu záťaž. Okrem týchto úskalí môžu pri oneskorení v príjme vratiek vznikať závažné problémy s cash flow. Veľa firiem jednoducho nemá čas, prostriedky, pracovnú silu či znalosti, ktoré sú pre riadne spracovanie všetkých nárokov potrebné.

Aj keď možno vo vašej dopravnej či logistickej firme dobre poznáte všetky platné zákony a nariadenia, vyplnenie žiadosti o vratku DPH či SD môže byť pracné a časovo náročné. Našťastie ale spoločnosť Eurowag ponúka svojim klientom profesionálne služby aj na poli spracovania žiadostí na vrátenie dane.

Ako vám Eurowag pomôže zorientovať sa v refundácii?

Vodiči nákladných vozidiel musia vo viacerých európskych krajinách platiť mýto; každá krajina má pritom iné požiadavky a iné metódy platenia. Spoločnosť Eurowag pomáha dopravným a logistickým spoločnostiam v jednoduchom platení a správe mýta, pre ktoré vám stačí jediná palubná jednotka (OBU).

S pomocou palivovej karty Eurowag môžete potom ľahšie sledovať všetky výdavky za mýto, tankovanie, údržbu vozidiel, parkovanie a ďalšie. Dostanete vďaka nej dokonca zľavy a exkluzívne ceny na palivo a mýto. Ak všetky výdavky zaťažené DPH či spotrebnou daňou platíte takto prostredníctvom jedinej služby, celý proces nárokovania vrátenia daní je pre vás jednoduchší a podstatne rýchlejší. Službu Eurowag pre refundáciu DPH a SD môžete využiť aj bez palivovej karty.

Medzi výhody profesionálnej klientskej služby Eurowag patrí:

  • Bezpapierové, bezproblémové spracovanie online.
  • Jasný a transparentný reporting, ktorý je k dispozícii na klientskom portáli po celých 24 hodín a 7 dní v týždni.
  • Fakturácia s okamžitým vrátením dane (net invoicing) s možnosťou flexibilného financovania.
  • Refundácia faktúr Eurowag aj faktúr vystavených tretími stranami.
  • Zákaznícka podpora vo vašom jazyku.
  • Časový priestor na vyplatenie sa skracuje až o jeden celý mesiac za štvrťrok.
  • Veľmi priaznivé ceny.


Pozrite sa, ako vám môže Eurowag pomôcť!