GTM debug

Clock
Čas čítanie: 5 min
Calendar
17.1.2023

Ako konfigurovať Eurowag Pay

Eurowag Pay v aplikácii Eurowag app vám umožní moderné a bezpečné mobilné platby za palivo priamo z vášho telefónu.

Ako konfigurovať Eurowag Pay

1. Získajte aplikáciu Eurowag

Stiahnite si aplikáciu Eurowag z obchodu Google Play alebo App Store:

Aplikáciu Eurowag je potrebné nainštalovať do smartfónu užívateľa, ktorý bude Eurowag Pay využívať na čerpacej stanici – zvyčajne vodiča.

Okrem toho sa dá použiť aj na konfiguráciu Eurowag Pay. Správu a prideľovanie kariet zvyčajne vykonáva dispečer.

2. Vytvorenie účtu (pre vodiča)

Majitelia alebo dispečeri už zvyčajne majú Eurowag účet, takže sa môžu prihlásiť do klientskej samoobsluhy a objednať si karty alebo zmeniť limity. Vodiči používajú aplikáciu Eurowag väčšinou na vyhľadávanie čerpacích staníc a služieb v režime hosťa, preto je potrebné najprv pre nich vytvoriť účet, aby sa im mohla priradiť karta.

Účet je možné vytvoriť dvoma spôsobmi:

1.      Na klientskom samoobslužnom portáli

2.      V aplikácii Eurowag

2.1 Z Klientskeho portálu

Nové účty vodičov môžu vytvárať len administrátori a vlastníci.

Eurowag App - Client Portal 1

Po vytvorení účtu sa vodičovi odošle e-mail s výzvou na aktiváciu účtu. Vodič potom musí kliknúť na odkaz, pridať svoje osobné údaje do účtu a do 12 hodín nastaviť heslo k účtu Po uplynutí tohto 12-hodinového obdobia už nebude odkaz na pridanie osobných údajov do profilu aktívny.

Eurowag App - Client Portal 5

Následne je vodič presmerovaný na webovú stránku Eurowag, kde vyplní svoj profil a nastaví si heslo.

Eurowag App - Client Portal 7
Eurowag App - Client Portal 8
Eurowag App - Client Portal 9

Teraz sa vodič môže prihlásiť do aplikácie Eurowag pod svojím vlastným účtom.

2.2 Z aplikácie Eurowag

Majiteľ alebo dispečer si môže vytvoriť účet, na základe ktorého sa vodičovi pošle e-mail s výzvou na aktiváciu účtu, pridanie osobných údajov a nastavenie hesla, ako je uvedené v časti 2.1.

Vodič si tiež môže otvoriť aplikáciu Eurowag a vytvoriť si účet. Najprv musí zadať e-mail správcu alebo vlastníka, aby mohli schváliť spárovanie účtu vodiča s firemným účtom.

Správca alebo vlastník musí následne akceptovať spárovanie prostredníctvom odkazu v e-maili. Po dokončení tohto kroku musí vodič pridať svoje osobné údaje do účtu a nastaviť si heslo účtu, ako je uvedené v časti 2.1.

Teraz sa vodič môže prihlásiť do aplikácie Eurowag pod svojim vlastným účtom.

3. Priradiť kartu

Karty môže priraďovať len používateľ s rolou administrátora, vlastníka alebo dispečera.

Karty je možné priradiť dvoma spôsobmi

1.      Na klientskom samoobslužnom portáli

2.      V aplikácii Eurowag

3.1 V klientskom portáli

Client Portal - Order Card step 2
Client Portal - Order Card step 4
Client Portal - Order Card step 5

Teraz môžete vy (alebo váš vodič) platiť za palivo pomocou služby Eurowag Pay: účet je úspešne zriadený a je k nemu priradená karta.

3.2 V aplikácii Eurowag

Teraz môžete vy (alebo váš vodič) platiť za palivo pomocou služby Eurowag Pay: účet je úspešne zriadený a je k nemu priradená karta.

3.3 Vodič dostane kartu a nastaví sa predvolená karta

Po prijatí karty a jej pridelení vodičovi sa do aplikácie vodiča odošle notifikácia (obrázok 4) Vodič by mal vidieť všetky priradené karty (zvyčajne len jednu), ktoré sa aktuálne nachádzajú v jeho zozname kariet (obrázok 5). V hornej časti zoznamu by mal vodič vidieť kartu, ktorá je nastavená ako predvolená karta pre platby Eurowag Pay.

Po kliknutí na predvolenú kartu sa objaví obrazovka, na ktorej si môže vodič vybrať inú kartu ako novú predvolenú.

Detail karty (obrázok 6) - Používateľ teraz môže zmeniť predvolenú kartu klikntím na "Aktuálne nastavené ako predvolené" alebo "Nastaviť ako predvolené" na obrazovke Detail karty pre kartu, ktorá nie je aktuálne nastavená ako predvolená.

Detail karty (obrázok 6) - Po kliknutí na "Vaša história Eurowag Pay" sa používateľovi zobrazí zoznam transakcií Eurowag Pay vykonaných jeho kartou (obrázok 7) Kliknutím na konkrétnu transakciu sa používateľ dostane na obrazovku s podrobnosťami o danej transakcii (obrázok 8).

Detail karty (obrázok 6): Ak je na karte aktivované Uzamykanie karty, môže ju vodič priamo v aplikácii odomknúť.

Ako ďalej? Použite Eurowag Pay na mobilné platby za nákup paliva a pokračujte v ceste!

Umožnite svojim vodičom jednoducho uskutočňovať rýchle a bezpečné mobilné platby za nákup paliva pomocou služby Eurowag Pay v ich telefónoch a vráťte ich na cesty, zatiaľ čo vaši konkurenti sa ešte stále prehľadávajú v peňaženkách.

Ak by ste chceli vidieť, ako vyzerá tankovanie pomocou Eurowag Pay, môžete pozrite si toto video.