GTM debug

Clock
Čas čítanie: 5 min
Calendar
16.3.2022

Ako funguje tankovacia karta?

Počuli ste už o tankovacích kartách, ale neviete presne, na čo slúžia a ako fungujú? Potom práve pre vás je tento článok, kde Vám vysvetlíme všetko dôležité. Vrátane toho, ako môžete získať vlastnú tankovaciu kartu.

Ako funguje tankovacia karta?

Čo je to tankovacia karta?  

Tankovacia karta (často tiež palivová karta) je, ako už názov napovedá, špeciálna karta určená na platby za pohonné hmoty (ďalej tiež „PHM“). Na prvý pohľad sa nijako významne nelíši od klasickej bankovej platobnej karty. Kúzlo je ale  v pokročilých službách a funkciách, ktoré sa viažu k palivovým kartám.

Aké má palivová karta benefity?  

Najmä pre veľké spoločnosti, ktoré prevádzkujú väčšie množstvo osobných alebo nákladných vozidiel, totiž predstavujú palivové karty možnosť ako výrazne zefektívniť chod spoločnosti. Je tomu tak okrem iného vďaka:

  • zjednodušeniu administratívy spojenej s tankovaním PHM,
  • zníženiu celkových výdavkov za pohonné hmoty,
  • elimináciu rizika krádeže alebo straty hotovosti.

Iba jeden doklad mesačne  

Pokiaľ vo firme platíte za pohonné hmoty v hotovosti alebo platobnou kartou, musíte starostlivo archivovať jednotlivé doklady. Tých bude v menších spoločnostiach až niekoľko desiatok. Vo veľkých logistických firmách potom ide o tisíce transakcií každý mesiac.

Vďaka palivovej karte môžete túto administratívu eliminovať. Súčasťou tankovacej karty je totiž aplikácia, v ktorej uvidíte prehľad všetkých transakcií. Platbu potom uskutočníte jednorazovo – podľa konkrétnych podmienok buď vopred (na účet tankovacej karty si dobijete kredit), alebo spätne úhradou faktúry za predchádzajúce obdobie.

Pretože tankovacia karta môže byť spárovaná s konkrétnym vodičom alebo vozidlom, veľmi jednoducho môžete výdavky filtrovať a analyzovať. Optimalizujete vďaka tomu chod spoločnosti.

Cenu pohonných hmôt poznáte vopred  

V aplikácii Eurowag môžu klienti vyhľadávať čerpacie stanice, ktoré sú do systému tankovacej karty zapojené. Môžete si tak overiť cenu PHM, prevádzkovú dobu alebo prítomnosť parkoviska a umývacej linky.

Vďaka týmto informáciám dokážete cestu svojim vodičom oveľa lepšie naplánovať. Navyše nehrozí, že by vodič, v prípade že by mal voľnosť vo výbere čerpacej stanice, natankoval pohonné hmoty za vyššiu cenu. Na tankovaciu kartu totiž tankujete vďaka veľkoobchodným cenám lacnejšie.

Už žiadna hotovosť a nečakané udalosti  

Vďaka presnému plánovaniu eliminujete mnoho rizík, ktoré môžu nastať, pokiaľ má pri sebe vodič hotovosť a voľnosť vo výbere čerpacej stanice. Na dlhších cestách po Európe môže takáto hotovosť dosahovať stovky eur na jednu cestu. Okrem rizika straty alebo krádeže navyše musíte riešiť aj lokálne meny jednotlivých štátov. S palivovou kartou všetky tieto riziká, ktoré môžu zvýšiť náklady dopravy, jednoducho eliminujete. Vodič je vybavený iba kartou, s ktorou hradí všetky výdavky za pohonné hmoty.

Ako získať tankovaciu kartu Eurowag?  

1. Vyplňte online formulár a staňte sa naším klientom.

2. Spýtame sa Vás na podrobnosti o vašej spoločnosti a nájdeme pre vás vhodný variant tankovacej karty (ponúkame niekoľko taríf podľa veľkosti vozového parku).

3. Pri uzatváraní zmluvy si objednáte tankovacie karty, ktoré vám budú zaslané poštou približne do 5 dní.. Zoznámite sa aj s našou webovou aplikáciou, ktorú budete s palivovými kartami používať. Akonáhle karty obdržíte, môžete ich ihneď využívať na svojich cestách.