GTM debug

Clock
Čas čítanie: 8 min
Calendar
22.3.2024

Aké sú sadzby za prepravu na kilometer v roku 2024?

Posledných niekoľko rokov bolo pre odvetvie dopravy, prepravy a logistiky (TSL) v Európe náročným obdobím. Pandémia covidu-19 spomalila celosvetovú prepravu takmer na nulu a dopravcovia sa museli vysporiadať s novými predpismi z balíčka mobility a tiež s výrazným nárastom nákladov. To sa netýka iba výdavkov na pohonné hmoty, ale má vplyv aj na vyššie platy vodičov, zvýšenie nákladov na mýto, poistenie a údržbu. Situácia na trhu priamo ovplyvňuje sadzby za prepravu. Nový rok ešte len začal, ale podľa analytikov sa očakáva, že súčasné trendy v európskej cestnej doprave pretrvajú aj v ďalšom štvrťroku.

Aké sú sadzby za prepravu na kilometer v roku 2024?

Aké sú súčasné priemerné sadzby za prepravu? Aké sadzby možno očakávať v budúcnosti? Je reálny ďalší nárast cien? Čítajte ďalej a dozviete sa to!

Ako stanoviť sadzbu za kilometer vo vnútroštátnej cestnej doprave?

Stanovenie sadzby za každý najazdený kilometer je náročná úloha, najmä v čase dynamicky sa meniacej ekonomickej situácie na celom kontinente. Ako stanoviť sadzby za najazdený kilometer v doprave v roku 2024?

V prvom rade je potrebné starostlivo analyzovať náklady, ktoré vám vznikajú pri realizácii zákaziek vo vašej krajine. To zahŕňa okrem iného náklady na pohonné hmoty – cenu za liter vo vzťahu k priemernej spotrebe vašich vozidiel. Na zabezpečenie sa proti kolísaniu cien môžete zvážiť palivový príplatok (viac o tom ďalej v článku). Mali by ste tiež zohľadniť náklady na poistenie (povinné zmluvné poistenie, havarijné poistenie, poistenie zodpovednosti dopravcu) na jedno vozidlo a tiež ročné prevádzkové náklady, napríklad na servis a prehliadky vozového parku spoločnosti, výmeny pneumatík, spotreba materiálu, dane, telefónne hovory, náklady na parkovanie a dokonca aj poplatky spojené s účtovnými a právnymi službami pre spoločnosť.

Veľa záleží aj na celkových nákladoch na pracovnú silu, ktoré vám vzniknú. Porovnajte tieto náklady s počtom kilometrov, ktoré vaši vodiči ročne prejdú pri poskytovaní prepravných služieb. Sadzby musia zohľadňovať aj ďalší zrejmý a zásadný faktor – zisk, teda vašu maržu. Príliš nízka sadzba výrazne znižuje rentabilitu zákaziek a generovaných príjmov, zatiaľ čo príliš vysoká sadzba obmedzuje konkurencieschopnosť firmy.

Ďalšie faktory ovplyvňujúce sadzby za prepravu

Za zmienku stoja často používané doložky, ktoré tiež ovplyvňujú, ako sa nakoniec sadzby za cestnú prepravu utvárajú. Cieľom týchto úprav je prispôsobiť sadzby nestabilným a ťažko predvídateľným faktorom. Medzi najdôležitejšie doložky patria napr.:

  1. BAF (Bunker Adjustment Factor, úprava ceny paliva): Už spomínaný palivový príplatok umožňuje automaticky upravovať sadzby za prepravu, pretože tento ukazovateľ sa zvyšuje alebo znižuje v závislosti na trhových cenách pohonných hmôt. Úprava sa vypočítava na základe aktuálnych správ spoločnosti PKN Orlen o cenách nafty (priemerná veľkoobchodná cena za meter kubický v predchádzajúcom mesiaci). Spoločnosti obvykle aktualizujú údaje mesačne alebo týždenne. Neexistujú žiadne prísne pokyny, ktoré by upravovali metodiku týchto výpočtov, takže spoločnosti majú právo vykonávať zmeny v spôsobe úpravy prepravných sadzieb. Náklady na pohonné hmoty predstavujú pre dopravné spoločnosti vysoké percento celkových nákladov a preto je doložka BAF kľúčová.
  1. CAF (Currency Adjustment Factor, menová zľava): Nielen náklady na pohonné hmoty prechádzajú značnými výkyvmi, ale to isté sa deje aj na menovom trhu, ako bolo jasne vidieť v posledných niekoľkých rokoch. CAF je menová úprava regulujúca sadzby za prepravné služby, ktorá sa vypočítava podobne ako BAF – obvykle raz mesačne podľa individuálnych postupov pre každú spoločnosť. Variabilný menový príplatok sa zavádza za účelom vyrovnania a úpravy rozdielov vo výmenných kurzoch a zmiernenia rizika strát spojených s ich kolísaním. Pre výpočet indexu CAF je potrebné zvoliť príslušný referenčný bod (napríklad priemerný ročný alebo mesačný predajný kurz danej meny podľa údajov Národnej banky Slovenska) a potom ho porovnať s aktuálne platným kurzom. Týmto spôsobom môžete upraviť prepravné sadzby pre určité obdobie.
  1. Mýto: Štandardom je tiež zahrnutie cestných poplatkov do sadzieb za prepravné služby. Mýto sa vzťahuje na určité úseky diaľnic, štátnych a rýchlostných ciest a niektorých mostov a tunelov a platí pre vozidlá s celkovou prípustnou hmotnosťou vyššou ako 3,5 tony (vrátane vozidiel vybavených malým prívesom, pokiaľ ich celková hmotnosť presahuje túto hodnotu, ale aj autobusy) .

Náklady na dopravu a typ trasy

Cestné poplatky nie sú jediným faktorom súvisiacim s trasou, ktorý má výrazný vplyv na sadzby, ktoré by mali prepravcovia svojim klientom ponúkať. Významný je aj samotný typ trasy, ktorý sa najlepšie odráža v priemernej spotrebe pohonných hmôt v danom regióne – cesta cez nížinné oblasti bude stáť výrazne menej ako horské trasy. Na to treba pamätať pri stanovovaní vlastných sadzieb za prepravné služby.

Aké sú sadzby za prepravu na kilometer v roku 2024?

Pandémia covidu-19 bola jedným z najväčších faktorov, ktoré viedli k výrazným výkyvom v priemerných prepravných sadzbách v Európe. Rozsiahle lockdowny výluky mali za následok výrazne nižší dopyt po cestnej doprave, ale jednalo sa iba o prechodný stav. Zmiernenie obmedzení v roku 2021 umožnilo hospodárske oživenie a zvýšenie spotreby, čo následne viedlo k väčšiemu dopytu po prepravných službách a znateľnému zvýšeniu sadzieb. Politické turbulencie v Európe, predovšetkým spory o takzvanú dohodu o Brexite čiže o podmienkach odchodu Spojeného kráľovstva z Európskej únie, mali tiež významný vplyv na medzinárodnú dopravu. Silný vplyv na sadzby za prepravu mali ďalej prudký nárast cien pohonných hmôt a nedostatok vodičov. Všetky tieto okolnosti viedli v roku 2021 k neočakávanému nárastu sadzieb európskej cestnej dopravy. Analytici už vtedy predpovedali, že sa očakáva ďalšie zvyšovanie sadzieb v dôsledku pokračovania týchto trendov a postupného zavádzania nariadenia balíka mobility. Tieto predpovede sa ukázali ako pravdivé. Silným faktorom ovplyvňujúcim odvetvie TSL a priemerné sadzby za prepravu v našom regióne sa stala tiež ruská agresia na Ukrajine.

V roku 2023 väčšina (78 %) nákupcov logistických služieb očakávala nárast sadzieb za cestnú prepravu, pričom 40 % z nich očakávalo dvojciferný nárast. V skutočnosti však došlo k spomaleniu dopytu, čo viedlo k tomu, že index spotových sadzieb bol v 3. štvrťroku 2023 o 14,8 bodu nižší ako v predchádzajúcom roku, zatiaľ čo zmluvné sadzby sa v rovnakom období mierne zvýšili o 0,4 bodu.

V roku 2024 sa predpokladá stabilizácia sadzieb v cestnej nákladnej doprave s predpokladaným 11% nedostatkom vodičov a odolnými sadzbami napriek poklesu trhu.

Bude priemerná sadzba v nadchádzajúcich mesiacoch naďalej rásť? Existujú náznaky, že by mohla, ale existujú aj určité brzdiace faktory, ako je spomalenie ekonomiky a znížený dopyt v dôsledku inflácie. Otáznikom zostáva tiež možný sezónny návrat niektorých obmedzení súvisiacich s pandémiou, čo by mohlo mať ochladzujúci efekt na prepravné sadzby aj ceny pohonných hmôt.

Ako sa chrániť pred rastúcimi nákladmi na dopravu?

Niet pochýb o tom, že rast prepravných sadzieb je spôsobený vyššie popísanými vonkajšími faktormi. Čo môže dopravca urobiť pre obmedzenie rastu cien a zvýšenie atraktivity svojej ponuky? Dobrým riešením je preprava tovaru pre rôznych zákazníkov, čím sa zníži počet prázdnych jázd. Oplatí sa tiež investovať do moderných riešení. Plánovanie prepravy, plnenie objednávok a riadenie vozového parku sú oblasti, kde systémy TMS (Transportation Management Systems) a telematika poskytujú skutočnú podporu. Tieto nástroje pomáhajú znižovať spotrebu paliva, zaisťujú optimalizáciu trás a zrýchľujú komunikáciu a tok dát (vrátane informácií potrebných pre správne vyúčtovanie miezd vodičov na národnej i medzinárodnej úrovni) vo firme.

Spoločnosť Eurowag vám pomôže vyťažiť maximum z vašich nákladov na dopravu

Potrebujete pomoc s hľadaním riešení rastúcich nákladov na dopravu? Výkonné nástroje Eurowag pre správu vozového parku s telematickým softvérom vám dávajú možnosť kontrolovať náklady ako nikdy predtým. Sledujte vozidlá v reálnom čase a získajte prehľad a informácie o výkonnosti vodičov, spotrebe paliva, plánoch údržby vozidiel a ďalšie. Využite dáta poskytované našimi balíčkami pre správu vozového parku na zníženie režijných nákladova zvýšenie zisku. Náš plánovač trás vám taktiež umožní optimalizovať trasy pre každé vozidlo v reálnom čase s ohľadom na aktuálne dopravné podmienky a uzávierky ciest. Pridajte k tomu úspory, ktoré môžete získať používaním našej aplikácie Eurowag Pay alebo palivových kariet pre autorizované nákupy pohonných hmôt, a je ľahké pochopiť, prečo sa Eurowag rýchlo stáva jedným z najväčších mien v európskej nákladnej doprave a logistike. Kontaktujte nás ešte dnes a zistite, ako môžeme vašu spoločnosť posunúť ďalej na ceste k úspechu.